Uchwała Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XIV/88/2019 z dnia 15 listopada 2019 r.

Uchwała Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XIV/88/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie określenia zadań, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw Uchwała z dnia 15.11.2019 r...
Czytaj więcej

Uchwała Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XIII/85/2019 z dnia 24 października 2019 r.

Uchwała Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XIII/85/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia zadań powiatu, na których realizację przenosi się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych Uchwała Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XIII/85/2019 z dnia 24.10.2019 r...
Czytaj więcej

Uchwała Nr V/28/19 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 1 lutego 2019 r.

Uchwała Nr V/28/19 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na których realizację przenosi się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uchwała z 1 lutego 2019...
Czytaj więcej

Uchwała Nr XLIV/255/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 16 listopada 2018 r.

Uchwała Nr XLIV/255/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uchwała Nr XLIV/255/18 Rady Powiatu Mogileńskiego...
Czytaj więcej

Uchwała Nr 595/18 Zarządu Powiatowego Mogileńskiego z dnia 25 października 2018 r.

Uchwała nr 595-18 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu Mogileńskiego. Uchwała Nr 595/18 Zarządu Powiatowego Mogileńskiego...
Czytaj więcej

Uchwała Nr 589/18 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 18.10.2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Mogilnie

Uchwała Nr 589/18 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie Uchwała Nr 589/18 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 18.10.2018 r. Regulamin Organizacyjny PCPR w Mogilnie...
Czytaj więcej

Uchwała Nr 591/18 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 18.10.2018 r.

Uchwała Nr 591/18 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 18.10.2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Marcinkowie Uchwała Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 18.10.2018 r. Regulamin Organizacyjny POW w Marcinkowie...
Czytaj więcej