Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Od dnia 01.05.2019 r. działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Cieślewicza 2 w Strzelnie została zawieszona.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Strzelnie
ul. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno