Uchwała Nr XLIV/255/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 16 listopada 2018 r.

Uchwała Nr XLIV/255/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Uchwała Nr XLIV/255/18 Rady Powiatu Mogileńskiego