Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy

Nabór uczestników do Programu oddziaływań korekcyjno edukacyjnych – Edycja 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie prowadzi nabór uczestników do Programu oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Program realizowany jest w formie spotkań grupowych i indywidualnych. Zajęcia rozpoczną się po zebraniu grupy minimum 8 osób i odbywać się będą jeden lub dwa raz w tygodniu po 4 godziny. Rekrutacja do Programu trwa cały rok.

Program korekcyjno- edukacyjny – czym jest?

Program oddziaływań korekcyjno–edukacyjny jest jednym z efektywniejszych sposobów pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w Polsce. Jego celem jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności samokontroli i kształtowanie pozytywnych wzorców relacji interpersonalnych. Oddziaływania korekcyjno–edukacyjne, mają wpływać również na uzyskanie zmiany postaw i zachowań osób stosujących przemoc w rodzinie, dlatego też są skutecznym sposobem realizacji programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Uczestnikami programu mogą być:

  1. osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywające karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno–edukacyjnych;
  2. osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
  3. osoby, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno–edukacyjnym (w tym m.in. osoby nie radzące sobie ze złością, które rozładowują napięcia poprzez zachowania agresywne).

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie, ul. Ogrodowa 10, 88-300 Mogilno, w godz. pracy tut. Centrum, pokój 7.
Informacja telefoniczna pod numerem 52 588 83 87

Program Oddziaływań Korekcyjno–Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Mogileńskim na lata 2021-2026

Instytucje na terenie powiatu mogileńskiego służące pomocą osobom doświadczającym przemocy:

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie, ul. Ogrodowa 10, 88-300 Mogilno, nr tel. 52 588 83 87,
  • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Mogilnie, ul. Benedyktyńska 5, nr tel. 52 315 27 74,
  • Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Mogilnie, ul. Sądowa 21, nr tel. 52 315 97 50,
  • Prokuratura Rejonowa w Mogilnie, ul. Benedyktyńska 5, nr tel. 52 315 23 34