Szkolenie dla kadry pomocy społecznej z terenu Powiatu Mogileńskiego w Inowrocławiu

Dnia 25.04.2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie wzięło udział w zorganizowanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Inowrocławiu i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu konferencji pn. „Problemy współczesnej rodziny”. Konferencja odbyła się w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu. Udział w niej wzięli pracownicy z Ośrodków Pomocy Społecznej z Mogilna, Strzelna, Jezior Wielkich oraz Dąbrowy...
Czytaj więcej

Usamodzielnienie

Kontakt: Magdalena Powała pok. nr 7, tel. 52 588 83 87 Informacje Proces usamodzielnienia to długotrwały proces wychowawczy, który ma na celu wejście osoby usamodzielnianej w dorosłe, samodzielne życie w integracji ze środowiskiem. Pomocą mającą na celu usamodzielnienie, mogą być objęte osoby pełnoletnie opuszczające: dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (w przypadku, gdy...
Czytaj więcej

Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach Siemionki 13, 88-324 Jeziora Wielkie Dom przeznaczony jest dla kobiet przewlekle psychicznie chorych Liczba miejsc: 98. Miesięczny koszt utrzymania mieszkanki: 3.074,73 zł. (Zarządzenie Nr 9/2015 Starosty Mogileńskiego z dnia 10.03.2015 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach) Koszt utrzymania mieszkańca w Domu...
Czytaj więcej