Usamodzielnienie

Informacje Proces usamodzielnienia to długotrwały proces wychowawczy, który ma na celu wejście osoby usamodzielnianej w dorosłe, samodzielne życie w integracji ze środowiskiem. Pomocą mającą na celu usamodzielnienie, mogą być objęte osoby pełnoletnie opuszczające: dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (w przypadku, gdy osoba ta jest zdolna do samodzielnej egzystencji), dom dla matek…

Czytaj więcej

Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach   Procedura umieszczenia w domu pomocy społecznej W Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach mogą zostać umieszczone kobiety przewlekle psychicznie chore, wymagające całodobowej opieki, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Postępowanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej a…

Czytaj więcej