Uchwała Nr VI/34/19 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 1 marca 2019 r.

Uchwała Nr VI/34/19 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała z 1 marca 2019