Uchwała Nr 591/18 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 18.10.2018 r.

Uchwała Nr 591/18 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 18.10.2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Marcinkowie Uchwała Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 18.10.2018 r. Regulamin Organizacyjny POW w Marcinkowie...
Czytaj więcej

Uchwała XLIII/252/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 18 października 2018 r.

Uchwała XLIII/252/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej i nadania jej statutu oraz połączenia z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie.   Uchwała Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 18.10.2018 r...
Czytaj więcej

Otwarcie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Marcinkowie

Placówka opiekuńczo – wychowawcza w Marcinkowie, stanowiąca własność Powiatu Mogileńskiego, oddana w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie, została uroczyście otwarta dnia 16 listopada 2018 r. Placówka ta przeznaczona jest dla 14 wychowanków, a jej powstanie ma przyczynić się do wyeliminowania niewystarczającej dostępności do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na terenie Powiatu...
Czytaj więcej