Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastepczej

W dniach od 18.07.2016 r. do 22.07.2016 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie zrealizowało zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej w ilości 8 godzin. Kwalifikacji dzieci do udziału w powyższych zajęciach dokonał zespół ds. pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. Zakwalifikował do udziału 21 dzieci Zajęcia realizowane...
Czytaj więcej

Uchwała Rady Powiatu w Mogilnie Nr X/44/15 z dnia 25 września 2015 r.

Uchwała Rady Powiatu w Mogilnie Nr X/44/15 z dnia 25 wrzenia 2015 r. w sprawie przeznaczenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia. Uchwała Nr X 44 15 z dnia 25.09.2015 r. WTZ...
Czytaj więcej