Kujawsko-Pomorski Piknik Zawodowy w Toruniu

Dnia 15.06.2019 r. wychowankowie rodzin zastępczych oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej z Marcinkowie mieli możliwość uczestniczenia w „Kujawsko-Pomorskim Pikniku Zawodowym”, organizowanym przez Fundację Program Pomocy Pierwsza Praca, Władze Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Wydarzenie odbyło się w Hali widowiskowo-sportowej „Arena” w Toruniu. Dzieci i młodzież uczestnicząca w pikniku korzystała z następujących stref tematycznych: – strefa...
Czytaj więcej

SPOTKANIE DOT. ROZWOJU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH DO 14 DZIECI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PARTNERSKIEGO PN. „RODZINA W CENTRUM 2”

Dnia 11 czerwca 2019 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu odbyło się spotkanie dot. rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci w ramach realizacji projektu partnerskiego pn. „ Rodzina w Centrum 2”. Rodziny zastępcze, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, instytucji oświatowych, pedagodzy, psycholodzy, kadra placówki opiekuńczo – wychowaczej w Marcinkowie oraz...
Czytaj więcej

PIKNIK Z OKAZJI DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO ORAZ DNIA DZIECKA

W sobotę 8 czerwca 2019 r. na stadionie w Gębicach odbył się piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz Dnia Dziecka. Uczestnicy pikniku – zarówno młodsi, jak i starsi – mieli możliwość skorzystania z wielu atrakcji, między innymi z: gier i konkursów, dmuchanych zjeżdżalni, gry w mini golfa, uczestnictwa w pokazie ratownictwa drogowego zaprezentowanym przez...
Czytaj więcej

Zaproszenie na szkolenie „Jak rozwija Cię rodzina zastępcza – wpływ rodzicielstwa zastępczego na Ciebie i Twoją rodzinę”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza rodziny zastępcze do udziału w dwudniowym szkoleniu pn. „Jak rozwija Cię rodzina zastępcza – wpływ rodzicielstwa zastępczego na Ciebie i Twoją rodzinę”. Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszeniowa dostępna w linku poniżej: zaproszenie na szkolenie dla rodzin zastępczych karta zgłoszeniowa na szkolenie      ...
Czytaj więcej

Uchwała Nr V/28/19 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 1 lutego 2019 r.

Uchwała Nr V/28/19 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na których realizację przenosi się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uchwała z 1 lutego 2019...
Czytaj więcej

Szkolenie dla kadry pomocy społecznej z terenu Powiatu Mogileńskiego w Inowrocławiu

Dnia 25.04.2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie wzięło udział w zorganizowanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Inowrocławiu i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu konferencji pn. „Problemy współczesnej rodziny”. Konferencja odbyła się w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu. Udział w niej wzięli pracownicy z Ośrodków Pomocy Społecznej z Mogilna, Strzelna, Jezior Wielkich oraz Dąbrowy...
Czytaj więcej

Informacja o programie „Aktywna Mama, aktywny Tata”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie informuje o rozpoczęciu realizacji projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” , który ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej 1000 osób z terenu województwa kujawsko-pomorskiego pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 i ich wspieranie w powrocie na rynek pracy poprzez refundację kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 przez...
Czytaj więcej