Uchwała Rady Powiatu w Mogilnie Nr X/44/15 z dnia 25 września 2015 r.

Uchwała Rady Powiatu w Mogilnie Nr X/44/15 z dnia 25 wrzenia 2015 r. w sprawie przeznaczenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia. Uchwała Nr X 44 15 z dnia 25.09.2015 r. WTZ...
Czytaj więcej