Ogłoszenie Starosty Mogileńskiego w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych należy zgłaszać na piśmie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie, ul. Ogrodowa 10, 88-300 Mogilno w terminie do dnia 30 września 2015 r. Ogłoszenie z dnia 28.08.2015 r...
Czytaj więcej

Uchwała Nr VIII/40/15 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 26 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr VIII/40/15 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2015-2020. Uchwała w sprawie przyjęcia programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2015-2020 Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla...
Czytaj więcej

Ogólnopolska Poradnia Telefoniczna “Żyć z afazją” dla osób z afazją i ich opiekunów

Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji “Między Słowami” prowadzi od stycznia 2015 roku  Ogólnopolską Poradnię Telefoniczną “Żyć z afazją” dla osób z afazją i ich opiekunów. Możliwa jest porada prawna, pomoc psychologiczna i wsparcie neurologopedy przez telefon lub w siedzibie fundacji. Działanie poradni jest współfinansowane przez PFRON. Poniżej informacje dotyczące działania poradni:...
Czytaj więcej

Domowa rehabilitacja osób chorych na mukowiscydozę z województwa kujawsko-pomorskiego

Na terenie powiatu rypińskiego mieszka dziewczynka chorująca na mukowiscydozę. Mama dziewczynki jest zainteresowana możliwością skorzystania z domowej rehabilitacji chorych na mukowiscydozę z województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to możliwe dzięki zebraniu się większej liczby osób chorujących na tę chorobę. Mama dziewczynki zwróciła się z prośbą o przekazanie informacji do instytucji i osób z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, które...
Czytaj więcej

POMOC DLA POGORZELCÓW

A P E L Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie informuje, że w wyniku zbiórki na rzecz pogorzelców zabezpieczono potrzebę odzieży dla W/w. W związku z powyższym Ośrodek informuje, że od dnia dzisiejszego tj. 16.03.2015 r. zawiesza przyjmowanie odzieży na rzecz pogorzelców. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie zwraca się z...
Czytaj więcej

Konferencja podsumowująca realizację projektu “Wyrównajmy szanse” zorganizowane przez powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie w dniu 18 grudnia 2014 r.

Dnia 18.12.2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie zorganizowało konferencję podsumowującą realizację projektu „Wyrównajmy szanse”. Z dniem 1 stycznia tego roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie rozpoczęło realizację siódmej edycji projektu systemowego pod niezmienioną nazwą „Wyrównajmy szanse” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie...
Czytaj więcej