Zaproszenie na kurs specjalistyczny dla dzieci „Efektywna nauka” w ramach realizacji Projektu RODZINA W CENTRUM 2

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza dzieci w wieku 9-10 lat przebywające w rodzinach zastępczych, rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych na kurs pt. „Efektywna nauka”,w ramach projektu „Rodzina  w Centrum 2”. Kursy odbywają się według załączonego harmonogramu harmonogram-wersja ost.  w następujących miejscach: Toruń – kurs rozpoczyna się 8 kwietnia Bydgoszcz – kurs...
Czytaj więcej

Uchwała Nr XLIV/255/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 16 listopada 2018 r.

Uchwała Nr XLIV/255/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uchwała Nr XLIV/255/18 Rady Powiatu Mogileńskiego...
Czytaj więcej

Uchwała Nr 595/18 Zarządu Powiatowego Mogileńskiego z dnia 25 października 2018 r.

Uchwała nr 595-18 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu Mogileńskiego. Uchwała Nr 595/18 Zarządu Powiatowego Mogileńskiego...
Czytaj więcej

Uchwała Nr 589/18 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 18.10.2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Mogilnie

Uchwała Nr 589/18 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie Uchwała Nr 589/18 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 18.10.2018 r. Regulamin Organizacyjny PCPR w Mogilnie...
Czytaj więcej

Uchwała Nr 591/18 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 18.10.2018 r.

Uchwała Nr 591/18 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 18.10.2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Marcinkowie Uchwała Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 18.10.2018 r. Regulamin Organizacyjny POW w Marcinkowie...
Czytaj więcej

Uchwała XLIII/252/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 18 października 2018 r.

Uchwała XLIII/252/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej i nadania jej statutu oraz połączenia z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie.   Uchwała Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 18.10.2018 r...
Czytaj więcej

Uchwała Nr XLI/243/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 13 września 2018 r.

Uchwała Nr XLI/243/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/126?12 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 30 marca 2012 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. Uchwała Nr XLI/243/18 Rady Powiatu Mogileńskiego...
Czytaj więcej

Otwarcie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Marcinkowie

Placówka opiekuńczo – wychowawcza w Marcinkowie, stanowiąca własność Powiatu Mogileńskiego, oddana w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie, została uroczyście otwarta dnia 16 listopada 2018 r. Placówka ta przeznaczona jest dla 14 wychowanków, a jej powstanie ma przyczynić się do wyeliminowania niewystarczającej dostępności do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na terenie Powiatu...
Czytaj więcej

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza rodziny zastępcze, kadrę RDD, Dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w następujących dwudniowych szkoleniach: 1. „Depresja dzieci i młodzieży oraz inne zaburzenia psychiczne” – w terminie 19-20 listopada 2018 r. Zaproszenie na szkolenie karta zgłoszeniowa na szkolenie z depresji 2. „Psychodietetyka. Dieta u dzieci...
Czytaj więcej