Uchwała Rady Powiatu w Mogilnie Nr X/44/15 z dnia 25 września 2015 r.

Uchwała Rady Powiatu w Mogilnie Nr X/44/15 z dnia 25 wrzenia 2015 r. w sprawie przeznaczenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia. Uchwała Nr X 44 15 z dnia 25.09.2015 r. WTZ...
Czytaj więcej

Wycieczka do Kruszwicy dla dzieci z rodzin zastępczych

Dnia 5 września 2015 r. działająca na terenie Powiatu Mogileńskiego Powiatowa Społeczna Rada ds. osób Niepełnosprawnych zorganizowała wycieczkę do Kruszwicy dla dzieci z rodzin zastępczych pochodzących z Powiatu Mogileńskiego. W wycieczce tej wzięło udział 40 osób, w tym: * 29 dzieci z rodzin zastępczych wraz z ich krewnymi rówieśnikami; * 4 członków rady w składzie:...
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZELNA DO PRACY W ZAKŁADZIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Burmistrz Strzelna poszukuje do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, które posiadają zapis w orzeczeniu o wskazaniu zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej. Miejsce pracy: Przyjezierze, ul. Świerkowa 13/1 lub Strzelno, u. Parkowa 10. Termin uruchomienia Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu to listopad/grudzień 2015 r. Osoby, które w swoich orzeczeniach nie...
Czytaj więcej

Ogłoszenie Starosty Mogileńskiego w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych należy zgłaszać na piśmie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie, ul. Ogrodowa 10, 88-300 Mogilno w terminie do dnia 30 września 2015 r. Ogłoszenie z dnia 28.08.2015 r...
Czytaj więcej

Uchwała Nr VIII/40/15 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 26 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr VIII/40/15 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2015-2020. Uchwała w sprawie przyjęcia programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2015-2020 Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla...
Czytaj więcej