PROJEKT „New Possibilities for NEETs – nowe możliwości dla grupy NEET”

Hiszpania, Włochy na wyciągnięcie Twojej ręki! Przygoda w połączeniu z nauką i doświadczeniem zawodowym to oferta projektu „New Possibilities for NEETs – nowe możliwości dla grupy NEET”, który otwiera przed Tobą drzwi do niezwykłego doświadczenia zawodowego i osobistego rozwoju. Jeśli jesteś osobą w wieku od 18 do 29 lat to ten projekt może być dla…

Read more

Podsumowanie projektu „Rodzina w Centrum 3” w roku 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie informuje, że w roku 2023, w ramach projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 3” zrealizowano: 160 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinno – psychologicznego, 50 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinno – pedagogicznego, 40 godziny specjalistycznego poradnictwa logopedycznego. 30 godzin superwizji rodzin zastępczych, 3 grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych, 4 warsztaty wzmacniające…

Czytaj więcej

Szczęśliwego Nowego Roku 2024!

Read more

Informacja dotycząca trwałości działań projektowych „Rodzina w Centrum 3”

  „W związku z zakończeniem w dniu 31 grudnia 2023 r. projektu, pn. „Rodzina w Centrum 3” (RPKP.09.03.02-04-0068/20) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że w PCPR w Mogilnie…

Czytaj więcej

Ho Ho Ho…

Ho, Ho, Ho … Aż trudno opisać, jaka Mikołajkowa magia unosiła się nad naszą Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą w Marcinkowie. 6 grudnia br.  to dzień pełen wrażeń i wizyt wyjątkowych Gości. W tym szczególnym dla Dzieci dniu nie zabrakło odwiedzin: Starosty Mogileńskiego Tomasza Krzesińskiego, Wicestarosty Mogileńskiego Jerzego Łaganowskiego, Członka Zarządu Powiatu Mogileńskiego Jana Barteckiego, Wiceprzewodniczącego…

Read more

Miłych Mikołajek!

Read more

5-lecie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Marcinkowie

Z okazji wspaniałego Jubileuszu składam serdeczne podziękowania za trud włożony w wychowanie dzieci i młodzieży. Szanowni Wychowawcy, Wasz profesjonalizm, zaangażowanie, cierpliwość i dobre serce jakie wkładacie w tworzenie domowego ogniska stwarzając dzieciom poczucie bezpieczeństwa, stają się fundamentem rozwoju w drodze ku dojrzałości. Dyrektor PCPR w Mogilnie…

Read more