Uchwała Nr XXVI/143/17 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 10 marca 2017 r.

Uchwała Nr XXVI/143/17 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Uchwała Nr XXVI/143/17 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 10 marca 2017 r...
Czytaj więcej

„Bezpieczny i Aktywny Senior”

Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zainaugurowała kampanię „Bezpieczny i Aktywny Senior”, która ma na celu pobudzenie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa i aktywności sportowej, społecznej, edukacyjnej i kulturalnej osób starszych. Informacje na temat kampanii można znaleźć na stronie: http://www.mpips.gov.pl/bezpieczny-i-aktywny-senior/. Celem kampanii jest przede wszystkim: bezpieczeństwo osób starszych, ograniczenie liczby przestępstw popełnianych na...
Czytaj więcej

Uchwała Nr XXIV/127/16 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 9 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr XXIV/127/16 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie  określenia zadań, na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Uchwała Nr XXIV/127/16 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 9 grudnia 2016 r...
Czytaj więcej

Uchwała Nr XXIII/121/16 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 18 listopada 2016 r.

Uchwała Nr XXIII/121/16 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie określenia zadań, na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uchwała Nr XXIII/121/16 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 18 listopada 2016 r...
Czytaj więcej

RODZINA W CENTRUM

ZAPROSZENIE do udziału w 2-dniowym szkoleniu pn. „ADHD, bunt, opór – jak to opanować wśród dzieci?” Szkolenie realizowane jest w ramach projektu partnerskiego, pn. „Rodzina w Centrum” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu...
Czytaj więcej

Uchwała Nr XXI/109/16 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 września 2016 r.

Uchwała Nr XXI/109/16 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 września 2016 r. w sprawie określenia zadań, na których realizację przenosi się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uchwała Nr XXI/109/16 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 września 2016 r...
Czytaj więcej

Uchwała Nr XXI/108/16 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 września 2016 r.

Uchwała Nr XXI/108/16 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 września 2016 r. w sprawie przeznaczenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia. Uchwała Nr XXI/108/16 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 września 2016 r...
Czytaj więcej

Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastepczej

W dniach od 18.07.2016 r. do 22.07.2016 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie zrealizowało zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej w ilości 8 godzin. Kwalifikacji dzieci do udziału w powyższych zajęciach dokonał zespół ds. pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. Zakwalifikował do udziału 21 dzieci Zajęcia realizowane...
Czytaj więcej

Uchwała Nr XVI/81/16 Rady Powiatu z dnia 30 marca 2016 r.

Uchwała Nr XVI/81/16 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia zadań, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych na rok 2016 Uchwała w sprawie określenia zadań, na których realizację przeznacza się środki z PFRON...
Czytaj więcej