Informacja o odbytej konferencji pt. „Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do14 dzieci”

W dniu 28 czerwca 2016 roku w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu odbyła się Konferencja dotycząca „Rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci” zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie w ramach projektu „Rodzina w Centrum”. Konferencję otworzyły Kierownik PCPR Maria Konkiewicz oraz specjalista ds. pieczy zastępczej Ewelina Michalak, które...
Czytaj więcej

Uchwała Nr XXIX/161/17 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 30 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr XXIX/161/17 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia. Uchwała Nr XXIX/161/17 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 30 czerwca 2017 r...
Czytaj więcej

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DOTYCZĄCĄ ROZWOJU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH DO 14 DZIECI

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MOGILNIE POSZUKUJE KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ OSOBY ZAINTERESOWANE ZAPRASZAMY NA: KONFERENCJĘ DOTYCZĄCĄ ROZWOJU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH DO 14 DZIECI KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ DNIA 28.06.2017 r. W GODZ. 9.00-15.00 W ZAKŁADZIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W PRZYJEZIERZU   OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W KONFERENCJI ZAPRASZAMY DO...
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE o sprzedaży wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym!

Informujemy, że do tut. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie zgłosiła się osoba, która posiada wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym. Wózek jest używany, w bardzo dobrym stanie, ale przez osobę niepełnosprawną zupełnie niewykorzystywany. Osoby zainteresowane kupnem prosimy o kontakt...
Czytaj więcej

Aparat do leczenia bezdechu sennego – MOŻLIWOŚĆ WYPOŻYCZENIA!!

Informujemy, że istnieje możliwość wypożyczenia aparatu do leczenia bezdechu sennego. Sprzęt oddała osoba niepełnosprawna, która używała aparat bardzo rzadko. Aparat nie posiada maski. Osoby chętne do wypożyczenia sprzętu prosimy o kontakt z tut. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie, osobisty: ul. Ogrodowa 10, lub telefoniczny: 52 315 90 31...
Czytaj więcej

Uchwała Nr XXVI/143/17 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 10 marca 2017 r.

Uchwała Nr XXVI/143/17 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Uchwała Nr XXVI/143/17 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 10 marca 2017 r...
Czytaj więcej

„Bezpieczny i Aktywny Senior”

Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zainaugurowała kampanię „Bezpieczny i Aktywny Senior”, która ma na celu pobudzenie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa i aktywności sportowej, społecznej, edukacyjnej i kulturalnej osób starszych. Informacje na temat kampanii można znaleźć na stronie: http://www.mpips.gov.pl/bezpieczny-i-aktywny-senior/. Celem kampanii jest przede wszystkim: bezpieczeństwo osób starszych, ograniczenie liczby przestępstw popełnianych na...
Czytaj więcej