Zaproszenie na szkolenie pn. „Dyscyplina w rodzinie zastępczej. Jak kierować swoim zachowaniem, żeby wpływać na zachowanie dzieci.”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza do udziału w 2-dniowym szkoleniu pn. „Dyscyplina w rodzinie zastępczej. Jak kierować swoim zachowaniem, żeby wpływać na zachowanie dzieci.” W załączeniu zaproszenie oraz karta zgłoszeniowa. Zaproszenie na szkolenie Karta zgłoszeniowa...
Czytaj więcej

Informacja o kursach specjalistycznych dla dzieci „MATEMATYKA Z ROBOTYKĄ”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu organizuje w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2″ kursy specjalistyczne dla dzieci w wieku 11-13 lat pn.”MATEMATYKA Z ROBOTYKĄ”. Adresatami kursu są dzieci w wieku 11-13 lat przebywające w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych z województwa kujawsko-pomorskiego. Kursy odbywać się będą w...
Czytaj więcej

Informacja o możliwości składaniu wniosków do projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie informuje, że od dnia 09.01.2020 r. do 20.01.2020 r. w godzinach 7.30-14.00 w pok. nr 115 (I piętro) przyjmuje dokumenty rekrutacyjne do projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata”. Dokumenty rekrutacyjne wraz ze wszystkimi oświadczeniami prosimy składać w zamkniętej kopercie opisanej „Aktywna Mama, aktywny Tata” oraz imieniem i nazwiskiem Kandydata na Uczestnika...
Czytaj więcej

Uchwała Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XIV/88/2019 z dnia 15 listopada 2019 r.

Uchwała Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XIV/88/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie określenia zadań, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw Uchwała z dnia 15.11.2019 r...
Czytaj więcej

Spotkanie dot.rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci

Dnia 25.11.2019 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu rodziny zastępcze oraz osoby pracujące na rzecz dziecka i rodziny uczestniczyły w spotkaniu dotyczącym rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci. Uczestników spotkania w tematykę związaną z postępowaniem opiekuńczo-terapeutycznym wobec dziecka dotkniętego traumą wporwadziła dr Marta Małecka. Spotkanie zrealizowane zostało w ramach...
Czytaj więcej

Spotkanie dot. rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci w Przyjezierzu

Po raz kolejny osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie oraz Pacówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Marcinkowie mieli możliwość uczestniczenia w spotkaniu dot. rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci. Dnia 4 listopada 2019 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w...
Czytaj więcej

Uchwała Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XIII/85/2019 z dnia 24 października 2019 r.

Uchwała Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XIII/85/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia zadań powiatu, na których realizację przenosi się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych Uchwała Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XIII/85/2019 z dnia 24.10.2019 r...
Czytaj więcej

Zaproszenie na spotkanie pn. „Seksualność dziecka – między normą a patologią” – 4.11.2019 r. w Przyjezierzu

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MOGILNIE zaprasza na: SPOTKANIE DOTYCZĄCE ROZWOJU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH DO 14 DZIECI PN.: „SEKSUALNOŚĆ DZIECKA – POMIĘDZY NORMĄ A PATOLOGIĄ”, które odbędzie się 4 listopada 2019 r. w godz. 9.00-15.00 W ZAKŁADZIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W PRZYJEZIERZU UL. ŚWIERKOWA 13/1 Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszeniowa...
Czytaj więcej