POMOC DLA POGORZELCÓW

A P E L Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie informuje, że w wyniku zbiórki na rzecz pogorzelców zabezpieczono potrzebę odzieży dla W/w. W związku z powyższym Ośrodek informuje, że od dnia dzisiejszego tj. 16.03.2015 r. zawiesza przyjmowanie odzieży na rzecz pogorzelców. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie zwraca się z...
Czytaj więcej

Konferencja podsumowująca realizację projektu “Wyrównajmy szanse” zorganizowane przez powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie w dniu 18 grudnia 2014 r.

Dnia 18.12.2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie zorganizowało konferencję podsumowującą realizację projektu „Wyrównajmy szanse”. Z dniem 1 stycznia tego roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie rozpoczęło realizację siódmej edycji projektu systemowego pod niezmienioną nazwą „Wyrównajmy szanse” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie...
Czytaj więcej

Szkolenie „Przemoc domowa a działanie służb” zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie w dniu 10.12.2014 r.

Dnia 10.12.2014 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie, zgodnie  z art. 19 pkt 14 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, odbyło się szkolenie dla kierowników i pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej z czterech gmin Powiatu Mogileńskiego. W szkoleniu udział wzięli także policjanci z Komendy Powiatowej Policji, dzielnicowi z...
Czytaj więcej

Uchwała Nr LV/298/14 Rady Powiatu z dnia 18 czerwca 2014 r.

Uchwała Rady Powiatu Nr LV/298/14 z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie przeznaczenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia Uchwała Rady Powiatu z dnia 18 czerwca 2014 r...
Czytaj więcej

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Mogileńskim 15 czerwiec 2014 r.

Dnia 15.06.2014 r. przy kompleksie boisk Orlik w miejscowości Dąbrowa odbył się festyn rodzinny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz Dnia Dziecka. W imprezie uczestniczyły rodziny zastępcze z terenu Powiatu Mogileńskiego oraz dzieci z Dąbrowy i okolicznych miejscowości. Organizatorami festynu byli: Starostwo Powiatowe w Mogilnie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy współpracy Wójta Gminy Dąbrowa, Rady...
Czytaj więcej