Zaproszenie na 3 dwudniowe szkolenia dla rodzin zastępczych, RDD i POW typu rodzinnego

W załączeniu zaproszenia na 3 dwudniowe szkolenia z zakresu: Pierwsza pomoc przedmedyczna, Komunikacja w rodzinie, Jak pracować z dzieckiem po stracie i traumie. Zaproszenie na kurs pierwsza pomoc Karta zgłoszeniowa na pierwsza pomoc   Zaproszenie na szkolenie komunikacja (1) Karta zgłoszeniowa na komunikacje   Zaproszenie na szkolenie strata i trauma Karta zgłoszeniowa trauma...
Czytaj więcej

Informacja o konferencji z dnia 13 kwietnia 2018 roku pt. „Zachowania agresywne i buntownicze wychowanków rodzin zastępczych”

Dnia 13.04.2018 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu po raz kolejny odbyło się spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14-dzieci w ramach realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum”.             Tematem przewodnim spotkania były „Zachowania agresywne i buntownicze wychowanków rodzin zastępczych”, które poprowadziła psycholog p. Kinga Mickiewicz-Stopa.             W spotkaniu...
Czytaj więcej

Zaproszenie na kurs efektywnej nauki oraz kurs wspomagający rozwój i naukę dziecka

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W TORUNIU ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KURSIE SPECJALISTYCZNYM ORGANIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU PARTNERSKIEGO ROPS W TORUNIU PN.  „RODZINA W CENTRUM” Szczegółowe informacje poniżej: zaproszenie_kurs program skierowanie na kurs harmonogram...
Czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVI/211/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 26 marca 2018 r.

Uchwała Nr XXXVI/211/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Pomocy Społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2018 Uchwała Nr XXXVI/211/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 26 marca 2018 r...
Czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVI/212/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 26 marca 2018 r.

Uchwała Nr XXXVI/212/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Uchwała Nr XXXVI/212/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 26 marca 2018 r...
Czytaj więcej

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie za rok 2017

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie będącego Organizatorem Pieczy Zastępczej dla Powiatu Mogileńskiego oraz wykaz potrzeb z zakresu pieczy zastępczej na rok 2018, Sprawozdanie z działalności OIK za rok 2017 Sprawozdanie z realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum” za rok 2017...
Czytaj więcej

Informacja o odbytym spotkaniu dotyczącym rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci

W ramach realizacji projektu pn. „RODZINA W CENTRUM” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie w dniu 16.11.2017 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu zorganizowało kolejne spotkanie dot. rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci pt. „Rozwój dziecka i jego zaburzenia” Rodziny zastępcze oraz przedstawiciele instytucji pomocy społecznej mieli możliwość uczestnictwa...
Czytaj więcej

Informacja o odbytym spotkaniu dotyczącym rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci

Dnia 13.10.2017 r. w ramach realizacji projektu „Rodzina w Centrum” zostało zorganizowane spotkanie dot. rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo–wychowawczych do 14 dzieci pt. „Twoja rodzina a piecza zastępcza. Problemy Kontaktu”. Po raz kolejny rodziny zastępcze oraz przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej mieli możliwość poszerzenia wiedzy oraz wzmocnienia swoich kompetencji w zakresie tematycznym: –...
Czytaj więcej

Informacja dotycząca doradztwa grupowego „Trening zastępowania agresji” w ramach projektu „Rodzina w Centrum”

Szanowni Państwo  W ramach projektu „Rodzina w Centrum”, ROPS w Toruniu planuje zorganizować dla rodzin zastępczych, kadry prowadzącej rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego z województwa kujawsko – pomorskiego doradztwo grupowe, które jest  powiązane z kursem pt. „Trening Zastępowania Agresji”. Doradztwo realizowane jest w ramach projektu partnerskiego, pn. „Rodzina w Centrum” w ramach...
Czytaj więcej