RODZINA W CENTRUM

      ZAPROSZENIE Zaproszenie do udziału w specjalistycznym kursie pt.: “Trening Zastępowania Agresji” Kurs realizowany jest w ramach projektu partnerskiego, pn. “Rodzina w Centrum” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Poniżej zaproszenie...
Czytaj więcej

Uchwała Nr XXI/108/16 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 września 2016 r.

Uchwała Nr XXI/108/16 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 września 2016 r. w sprawie przeznaczenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia. Uchwała Nr XXI/108/16 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 września 2016 r...
Czytaj więcej

Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastepczej

W dniach od 18.07.2016 r. do 22.07.2016 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie zrealizowało zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej w ilości 8 godzin. Kwalifikacji dzieci do udziału w powyższych zajęciach dokonał zespół ds. pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. Zakwalifikował do udziału 21 dzieci Zajęcia realizowane...
Czytaj więcej