Uchwała Nr XLIV/255/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 16 listopada 2018 r.

Uchwała Nr XLIV/255/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uchwała Nr XLIV/255/18 Rady Powiatu Mogileńskiego...
Czytaj więcej

Uchwała Nr 595/18 Zarządu Powiatowego Mogileńskiego z dnia 25 października 2018 r.

Uchwała nr 595-18 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu Mogileńskiego. Uchwała Nr 595/18 Zarządu Powiatowego Mogileńskiego...
Czytaj więcej

Uchwała Nr 589/18 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 18.10.2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Mogilnie

Uchwała Nr 589/18 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie Uchwała Nr 589/18 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 18.10.2018 r. Regulamin Organizacyjny PCPR w Mogilnie...
Czytaj więcej

Uchwała Nr 591/18 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 18.10.2018 r.

Uchwała Nr 591/18 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 18.10.2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Marcinkowie Uchwała Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 18.10.2018 r. Regulamin Organizacyjny POW w Marcinkowie...
Czytaj więcej

Uchwała XLIII/252/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 18 października 2018 r.

Uchwała XLIII/252/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej i nadania jej statutu oraz połączenia z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie.   Uchwała Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 18.10.2018 r...
Czytaj więcej

Uchwała Nr XLI/243/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 13 września 2018 r.

Uchwała Nr XLI/243/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/126?12 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 30 marca 2012 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. Uchwała Nr XLI/243/18 Rady Powiatu Mogileńskiego...
Czytaj więcej

Otwarcie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Marcinkowie

Placówka opiekuńczo – wychowawcza w Marcinkowie, stanowiąca własność Powiatu Mogileńskiego, oddana w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie, została uroczyście otwarta dnia 16 listopada 2018 r. Placówka ta przeznaczona jest dla 14 wychowanków, a jej powstanie ma przyczynić się do wyeliminowania niewystarczającej dostępności do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na terenie Powiatu...
Czytaj więcej

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza rodziny zastępcze, kadrę RDD, Dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w następujących dwudniowych szkoleniach: 1. „Depresja dzieci i młodzieży oraz inne zaburzenia psychiczne” – w terminie 19-20 listopada 2018 r. Zaproszenie na szkolenie karta zgłoszeniowa na szkolenie z depresji 2. „Psychodietetyka. Dieta u dzieci...
Czytaj więcej

Zapraszamy do udziału w projekcie partnerskim RODZINA W CENTRUM 2

RODZINA W CENTRUM 2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie serdecznie zaprasza osoby przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą do udziału w projekcie partnerskim RODZINA W CENTRUM 2 (RPKP.09.03.02-04-0065/17), realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w...
Czytaj więcej