Warsztaty socjoterapeutyczne w Przyjezierzu

Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w Przyjezierzu W dniach 20-24 sierpnia 2018 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu odbyły się warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu mogileńskiego. Łączna liczba godzin warsztatów wyniosła 15 godzin dla każdej z dwóch utworzonych grup socjoterapeutycznych. Zajęcia zostały zrealizowane przez...
Czytaj więcej

Realizacja projektu partnerskiego „RODZINA W CENTRUM 2”

W związku z zakończeniem w dniu 30 czerwca 2018 roku projektu pn. „Rodzina w Centrum (RPKP.09.03.02-04-0008/16) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że PCPR w Mogilnie przez okres 4...
Czytaj więcej

Informacja o odbytym spotkaniu dotyczącym rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci

     Dnia 7 czerwca br. po raz kolejny opiekunowie zastępczy oraz przedstawiciele instytucji pracujących na rzecz dziecka i rodziny uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych, które zorganizowane zostało w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu. Tematem spotkania były „Procesy poznawcze w przebiegu zaburzeń dziecięcych”, w którego treść wprowadziła...
Czytaj więcej

Zaproszenie na 3 dwudniowe szkolenia dla rodzin zastępczych, RDD i POW typu rodzinnego

W załączeniu zaproszenia na 3 dwudniowe szkolenia z zakresu: Pierwsza pomoc przedmedyczna, Komunikacja w rodzinie, Jak pracować z dzieckiem po stracie i traumie. Zaproszenie na kurs pierwsza pomoc Karta zgłoszeniowa na pierwsza pomoc   Zaproszenie na szkolenie komunikacja (1) Karta zgłoszeniowa na komunikacje   Zaproszenie na szkolenie strata i trauma Karta zgłoszeniowa trauma...
Czytaj więcej

Informacja o konferencji z dnia 13 kwietnia 2018 roku pt. „Zachowania agresywne i buntownicze wychowanków rodzin zastępczych”

Dnia 13.04.2018 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu po raz kolejny odbyło się spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14-dzieci w ramach realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum”.             Tematem przewodnim spotkania były „Zachowania agresywne i buntownicze wychowanków rodzin zastępczych”, które poprowadziła psycholog p. Kinga Mickiewicz-Stopa.             W spotkaniu...
Czytaj więcej

Zaproszenie na kurs efektywnej nauki oraz kurs wspomagający rozwój i naukę dziecka

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W TORUNIU ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KURSIE SPECJALISTYCZNYM ORGANIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU PARTNERSKIEGO ROPS W TORUNIU PN.  „RODZINA W CENTRUM” Szczegółowe informacje poniżej: zaproszenie_kurs program skierowanie na kurs harmonogram...
Czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVI/211/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 26 marca 2018 r.

Uchwała Nr XXXVI/211/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Pomocy Społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2018 Uchwała Nr XXXVI/211/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 26 marca 2018 r...
Czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVI/212/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 26 marca 2018 r.

Uchwała Nr XXXVI/212/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Uchwała Nr XXXVI/212/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 26 marca 2018 r...
Czytaj więcej

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie za rok 2017

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie będącego Organizatorem Pieczy Zastępczej dla Powiatu Mogileńskiego oraz wykaz potrzeb z zakresu pieczy zastępczej na rok 2018, Sprawozdanie z działalności OIK za rok 2017 Sprawozdanie z realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum” za rok 2017...
Czytaj więcej