ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DOTYCZĄCĄ ROZWOJU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH DO 14 DZIECI

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MOGILNIE POSZUKUJE KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ OSOBY ZAINTERESOWANE ZAPRASZAMY NA: KONFERENCJĘ DOTYCZĄCĄ ROZWOJU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH DO 14 DZIECI KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ DNIA 28.06.2017 r. W GODZ. 9.00-15.00 W ZAKŁADZIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W PRZYJEZIERZU   OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W KONFERENCJI ZAPRASZAMY DO...
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE o sprzedaży wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym!

Informujemy, że do tut. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie zgłosiła się osoba, która posiada wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym. Wózek jest używany, w bardzo dobrym stanie, ale przez osobę niepełnosprawną zupełnie niewykorzystywany. Osoby zainteresowane kupnem prosimy o kontakt...
Czytaj więcej

Aparat do leczenia bezdechu sennego – MOŻLIWOŚĆ WYPOŻYCZENIA!!

Informujemy, że istnieje możliwość wypożyczenia aparatu do leczenia bezdechu sennego. Sprzęt oddała osoba niepełnosprawna, która używała aparat bardzo rzadko. Aparat nie posiada maski. Osoby chętne do wypożyczenia sprzętu prosimy o kontakt z tut. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie, osobisty: ul. Ogrodowa 10, lub telefoniczny: 52 315 90 31...
Czytaj więcej

Uchwała Nr XXVI/143/17 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 10 marca 2017 r.

Uchwała Nr XXVI/143/17 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Uchwała Nr XXVI/143/17 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 10 marca 2017 r...
Czytaj więcej

„Bezpieczny i Aktywny Senior”

Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zainaugurowała kampanię „Bezpieczny i Aktywny Senior”, która ma na celu pobudzenie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa i aktywności sportowej, społecznej, edukacyjnej i kulturalnej osób starszych. Informacje na temat kampanii można znaleźć na stronie: http://www.mpips.gov.pl/bezpieczny-i-aktywny-senior/. Celem kampanii jest przede wszystkim: bezpieczeństwo osób starszych, ograniczenie liczby przestępstw popełnianych na...
Czytaj więcej

Uchwała Nr XXIV/127/16 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 9 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr XXIV/127/16 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie  określenia zadań, na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Uchwała Nr XXIV/127/16 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 9 grudnia 2016 r...
Czytaj więcej

Uchwała Nr XXIII/121/16 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 18 listopada 2016 r.

Uchwała Nr XXIII/121/16 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie określenia zadań, na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uchwała Nr XXIII/121/16 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 18 listopada 2016 r...
Czytaj więcej

RODZINA W CENTRUM

Zaproszenie na Szkolenie pn. „RAD – zaburzenia więzi u dzieci – diagnoza i terapia” w załączeniu zaproszenie na szkolenie oraz karta zgłoszeniowa Zaproszenie karta zgłoszeniowa Zaproszenie na Seminarium dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci W załączeniu zaproszenie na seminarium oraz karta zgłoszeniowa: ZAPROSZENIE SEMINARIUM karta seminarium ZAPROSZENIE do udziału w...
Czytaj więcej