Uchwała Nr VIII/40/15 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 26 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr VIII/40/15 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2015-2020. Uchwała w sprawie przyjęcia programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2015-2020 Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla...
Czytaj więcej

Ogólnopolska Poradnia Telefoniczna “Żyć z afazją” dla osób z afazją i ich opiekunów

Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji “Między Słowami” prowadzi od stycznia 2015 roku  Ogólnopolską Poradnię Telefoniczną “Żyć z afazją” dla osób z afazją i ich opiekunów. Możliwa jest porada prawna, pomoc psychologiczna i wsparcie neurologopedy przez telefon lub w siedzibie fundacji. Działanie poradni jest współfinansowane przez PFRON. Poniżej informacje dotyczące działania poradni:...
Czytaj więcej

Domowa rehabilitacja osób chorych na mukowiscydozę z województwa kujawsko-pomorskiego

Na terenie powiatu rypińskiego mieszka dziewczynka chorująca na mukowiscydozę. Mama dziewczynki jest zainteresowana możliwością skorzystania z domowej rehabilitacji chorych na mukowiscydozę z województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to możliwe dzięki zebraniu się większej liczby osób chorujących na tę chorobę. Mama dziewczynki zwróciła się z prośbą o przekazanie informacji do instytucji i osób z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, które...
Czytaj więcej

POMOC DLA POGORZELCÓW

A P E L Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie informuje, że w wyniku zbiórki na rzecz pogorzelców zabezpieczono potrzebę odzieży dla W/w. W związku z powyższym Ośrodek informuje, że od dnia dzisiejszego tj. 16.03.2015 r. zawiesza przyjmowanie odzieży na rzecz pogorzelców. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie zwraca się z...
Czytaj więcej

Konferencja podsumowująca realizację projektu “Wyrównajmy szanse” zorganizowane przez powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie w dniu 18 grudnia 2014 r.

Dnia 18.12.2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie zorganizowało konferencję podsumowującą realizację projektu „Wyrównajmy szanse”. Z dniem 1 stycznia tego roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie rozpoczęło realizację siódmej edycji projektu systemowego pod niezmienioną nazwą „Wyrównajmy szanse” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie...
Czytaj więcej

Szkolenie „Przemoc domowa a działanie służb” zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie w dniu 10.12.2014 r.

Dnia 10.12.2014 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie, zgodnie  z art. 19 pkt 14 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, odbyło się szkolenie dla kierowników i pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej z czterech gmin Powiatu Mogileńskiego. W szkoleniu udział wzięli także policjanci z Komendy Powiatowej Policji, dzielnicowi z...
Czytaj więcej