Kontakt

 

Dane kontaktowe:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie

ul. Ogrodowa 10

88-300 Mogilno

NIP: 557 155 12 56

REGON: 092519472

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

Lp. Stanowisko Imię i nazwisko
1. Kierownik tel: 52 315 90 31 wewn. 45, mail: pcprmogilno@op.pl Maria Konkiewicz
2. Starsza księgowa tel: 52 315 90 31 wewn. 29, mail:pcprmogilno@op.pl Gabriela Stachowiak
3. Specjalista pracy socjalnej
tel: 52 315 90 31, mail: pcprmogilno@op.pl
Alicja Jackowska
4. Specjalista pracy socjalnej
tel: 52 315 90 31, mail: pcprmogilno@op.pl
Magdalena Powała
5. Specjalista pracy socjalnej, doradca ds. osób niepełnosprawnych
tel: 52 315 90 31, mail: pcprmogilno@.op.pl
Agnieszka Dobrocka
6. Księgowa tel: 52 315 90 31 wewn. 29, mail:pcprmogilno@op.pl Ewelina Gościak
7. Psycholog tel: 52 315 98 95, mail: pcprmogilno@op.pl Izabella Bobrowska
8. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej            tel: 52 315 90 32, mail: koordynator_mogilno@op.pl Justyna Antczak
9. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej            tel: 52 315 90 32, mail: koordynator_mogilno@op.pl Hanna Dobrzyńska
10. Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
tel: 52 315 90 32, mail: koordynator_mogilno@op.pl
Anna Szaprowska
11. Psycholog
tel: 52 315 98 95, mail: pcprmogilno@op.pl
Joanna Gałęzewska
12. Specjalista do spraw rodziny i pieczy zastępczej,      tel: 52 315 98 97,  mail:rodzinawcentrum@op.pl Ewelina Michalak