Author Archives: pcPR_red_2011

Konkurs plastyczny „Rodzina na zastępstwo i jej SUPER MOCE”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie ogłasza konkurs plastyczny pt. „Rodzina na zastępstwo i jej SUPER MOCE” dla dzieci i młodzieży z rodzinnej pieczy zastępczej, poniżej regulamin konkursu. Regulamin konkursu…

Read more

„Kobiety z pasją”

Uniwersytet WSB MERITO w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy wspólnie z PFRON jest organizatorem plebiscytu KOBIETY Z PASJĄ. Celem plebiscytu jest wyróżnienie wyjątkowych, aktywnych kobiet, które mimo niepełnosprawności wykorzystują cały swój potencjał, aby być aktywnymi przedstawicielkami naszego społeczeństwa. Promuje kobiety, które odnoszą sukcesy w pracy zawodowej i społecznej, na niwie artystycznej, w dziedzinie…

Czytaj więcej

Życzenia!!

Read more

„Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” – wsparcie Wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Marcinkowie

            W 2023 r., w ramach projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i…

Czytaj więcej

PROJEKT „New Possibilities for NEETs – nowe możliwości dla grupy NEET”

Hiszpania, Włochy na wyciągnięcie Twojej ręki! Przygoda w połączeniu z nauką i doświadczeniem zawodowym to oferta projektu „New Possibilities for NEETs – nowe możliwości dla grupy NEET”, który otwiera przed Tobą drzwi do niezwykłego doświadczenia zawodowego i osobistego rozwoju. Jeśli jesteś osobą w wieku od 18 do 29 lat to ten projekt może być dla…

Read more

Podsumowanie projektu „Rodzina w Centrum 3” w roku 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie informuje, że w roku 2023, w ramach projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 3” zrealizowano: 160 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinno – psychologicznego, 50 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinno – pedagogicznego, 40 godziny specjalistycznego poradnictwa logopedycznego. 30 godzin superwizji rodzin zastępczych, 3 grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych, 4 warsztaty wzmacniające…

Czytaj więcej

Szczęśliwego Nowego Roku 2024!

Read more

Informacja dotycząca trwałości działań projektowych „Rodzina w Centrum 3”

  „W związku z zakończeniem w dniu 31 grudnia 2023 r. projektu, pn. „Rodzina w Centrum 3” (RPKP.09.03.02-04-0068/20) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że w PCPR w Mogilnie…

Czytaj więcej