Ogłoszenie Starosty Mogileńskiego w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych należy zgłaszać na piśmie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie, ul. Ogrodowa 10, 88-300 Mogilno w terminie do dnia 30 września 2015 r.

Ogłoszenie z dnia 28.08.2015 r.