Rzecznik Praw Obywatelskich -pomoc dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w okresie pandemii

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie na prośbę Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Adama Bodnara przekazuję celem rozpowszechnienia publikację “Osobisty plan awaryjny”, która opracowana została we współpracy Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z przeznaczeniem dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, które w okresie epidemii i ograniczeń związanych z przemieszczaniem się...
Czytaj więcej

Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy

Instytucje na terenie powiatu mogileńskiego służące pomocą osobom doświadczającym przemocy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie, ul. Ogrodowa 10, 88-300 Mogilno Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Mogilnie, ul. Benedyktyńska 5, nr tel. (52) 315-27-74 Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Mogilnie, ul. Sądowa 21, nr tel. (52) 315-97-50 Prokuratura Rejonowa w Mogilnie, ul. Benedyktyńska 5, nr tel...
Czytaj więcej

Polskie prawo wobec sprawców przestępstw przeciwko rodzinie i opiece

Artykuł 207 Kodeksu Karnego § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunki zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osoba nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. §2. Jeżeli czyn...
Czytaj więcej

Informacje dotyczące przemocy

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę sił,naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia...
Czytaj więcej