Uchwała Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XIII/85/2019 z dnia 24 października 2019 r.

Uchwała Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XIII/85/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia zadań powiatu, na których realizację przenosi się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych

Uchwała Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XIII/85/2019 z dnia 24.10.2019 r.