Pliki do pobrania

Poniżej prezentujemy listę wszystkich plików, które są dostępne do pobrania na naszej stronie:

Wnioski dotyczące działu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych:

Wniosek na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego

Wniosek na dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych/środków pomocniczych oraz Klauzula informacyjna

Wniosek o przyznanie dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

Wniosek o przyznanie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych/technicznych

Wniosek o przyznanie dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się

Wniosek o przyznanie dofinansowania sportu, kultury, turystyki i rekreacji

 

Wnioski dotyczące pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w roku 2022:

M I

A1

Wniosek AS A1 (P) – 2022

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Zaświadczenie lekarskie A1 RUCH

 

A2

Wniosek AS A2-3 (P) – 2022

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Zaświadczenie lekarskie A2 RUCH

 

A3

Wniosek AS A2-3 (P) – 2022

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Zaświadczenie lekarskie A3 SŁUCH

 

A4

Wniosek AS A4 (P) – 2022

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Zaświadczenie lekarskie A4 i B4 SŁUCH

 

B1

Wniosek AS B1-3-4 – 2022 (P)

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Zaświadczenie lekarskie B1 i B3 WZROK

Zaświadczenie lekarskie B1 RUCH

 

B2

Wniosek AS B2 (P) – 2022

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

 

B3

Wniosek AS B1-3-4 – 2022 (P)

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Zaświadczenie lekarskie B1 i B3 WZROK

 

B4

Wniosek AS B1-3-4 – 2022 (P)

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Zaświadczenie lekarskie A4 i B4 SŁUCH

 

B5

Wniosek AS B5 – 2022 (P)

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

 

C1

Wniosek AS C1 (P) – 2022

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Zaświadczenie lekarskie C1

 

C2

Wniosek AS C2 (P) – 2022

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

 

C3

Wniosek AS C3 (P) – 2022

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Zaświadczenie lekarskie C3

 

C4

Wniosek AS C4 (P) – 2022

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Zaświadczenie lekarskie C4

 

C5

Wniosek AS C5 – 2022 (P)

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Zaświadczenie lekarskie C5

 

D

Wniosek AS D (P) – 2022

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

 

M II

Wniosek AS MII – 2022 (P)

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Zaświadczenie z uczelni MII

 

 

Wnioski dotyczące działu pieczy zastępczej:

 

Procedura kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie

Procedura udzielania świadczeń rodzinom zastępczym oraz zatrudnienia osób wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych w PCPR w Mogilnie dot. Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka

Wniosek o jednorazowe świadzcenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodzinnej pieczy zastępczej

Wniosek o świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z wystapieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki

Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub w domu jednorodzinnym

Wniosek o przyznanie świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego

Wniosek o przyznanie pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich

Zawiadomienie o czasowym niesprawowaniu opieki nad dzieckiem,dziećmi w związku z wypoczynkiem

Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na pełnienie funkcji rodziny pomocowej

Powyższe wnioski muszą zawierać klauzulę informacyjną dostępną tutaj.