Pliki do pobrania

Poniżej prezentujemy listę wszystkich plików, które są dostępne do pobrania na naszej stronie:

Wnioski dotyczące działu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych:

Wniosek na dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Wniosek o przyznanie dofinansowania przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych

Wniosek o przyznanie dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

Wniosek o przyznanie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych/technicznych

Wniosek o przyznanie dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się

Wniosek o przyznanie dofinansowania sportu, kultury, turystyki i rekreacji

 

Wnioski dotyczące realizacji programu „Aktywny samorząd” Moduł I i Moduł II: 

A1

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Wniosek AS A1 (P)

Zaświadczenie lekarskie A1 RUCH

 

A2

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Wniosek AS A2-3 (P)

Zaświadczenie lekarskie A2 RUCH

 

A3

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Wniosek AS A2-3 (P)

Zaświadczenie lekarskie A3 SŁUCH

 

A4

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Wniosek AS A4 (P)

Zaświadczenie lekarskie A4 i B4 SŁUCH

 

B1

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Wniosek AS B1-3-4 (P)

Zaświadczenie lekarskie B1 i B3 WZROK

Zaświadczenie lekarskie B1 RUCH

 

B2

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Wniosek AS B2 (P)

 

B3

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Wniosek AS B1-3-4 (P)

Zaświadczenie lekarskie B1 i B3 WZROK

 

B4

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Wniosek AS B1-3-4 (P)

Zaświadczenie lekarskie A4 i B4 SŁUCH

 

B5

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Wniosek AS B5 (P)

 

C1

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Wniosek AS C1 (P)

Zaświadczenie lekarskie C1

 

C2

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Wniosek AS C2 (P)

 

C3

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Wniosek AS C3 (P)

Zaświadczenie lekarskie C3

 

C4

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Wniosek AS C4 (P)

Zaświadczenie lekarskie C4

 

C5

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Wniosek AS C5 (P)

Zaświadczenie lekarskie C5

 

D

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Wniosek AS D (P)

 

MII 

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Wniosek AS MII (P)

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Zaświadczenie z uczelni MII

 

 

Wnioski dotyczące działu pieczy zastępczej:

Procedura udzielania świadczeń rodzinom zastępczym oraz zatrudnienia osób wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodziny w Mogilnie

Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka

Wniosek o jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodzinnej pieczy zastępczej

Zawiadomienie o planowanym przeprowadzeniu niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub w domu jednorodzinnym

Oświadczenie – pokrycie niezbędnych kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki

Wniosek o przyznanie pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich

Wniosek o przyznanie pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przyz pracach gospodarskich 3

Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na pełnienie funkcji rodziny pomocowej

Oświadczenie – dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka

Oświadczenie – świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodzinnej pieczy zastępczej

Wniosek na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki

Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieskzalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym

Wniosek o przyznanie świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym

Zawiadomienie o czasowym niesprawowaniu opieki nad dzieckiem, dziećmi w związku z wypoczynkiem

Oświadczenie – świadczenie na trzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym

Powyższe wnioski muszą zawierać klauzulę informacyjną dostępną tutaj.