Pliki do pobrania

Poniżej prezentujemy listę wszystkich plików, które są dostępne do pobrania na naszej stronie:

Wniosek dotyczący pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi:

Wniosek Covid

 

Wnioski dotyczące działu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych:

Wniosek na dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Wniosek o przyznanie dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne/środki pomocnicze

Wniosek na dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

Wniosek o przyznanie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych/technicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Wniosek o przyznanie dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się

Wniosek o przyznanie dofinansowania sportu, kultury, turystyki, rekreacji

 

Wnioski dotyczące pilotażowego programu „Aktywny samorząd”:

MI

A1

Wniosek AS A1

Oświadczenie RODO

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Zaświadczenie lekarskie RUCH

Zaświadczenie o zatrudnieniu

A2

Wniosek AS A2, A3

Oświadczenie RODO

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Zaświadczenie lekarskie A2 RUCH

Zaświadczenie o zatrudnieniu

A3

Wniosek AS A2, A3

Oświadczenie RODO

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Zaświadczenie lekarskie A3 SŁUCH

Zaświadczenie o zatrudnieniu

A4

Wniosek AS A4

Oświadczenie RODO

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Zaświadczenie lekarskie SŁUCH

Zaświadczenie o zatrudnieniu

B1

Wniosek AS B1, B3, B4

Oświadczenie RODO

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Zaświadczenie lekarskie B1 RUCH

Zaświadczenie lekarskie B1 WZROK

Zaświadczenie o zatrudnieniu

B2

Wniosek AS B2

Oświadczenie RODO

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Zaświadczenie o zatrudnieniu

B3

Wniosek AS B1, B3, B4

Oświadczenie RODO

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Zaświadczenie lekarskie B3 WZROK

Zaświadczenie o zatrudnieniu

B4

Wniosek AS B1, B3, B4

Oświadczenie RODO

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Zaświadczenie lekarskie B4 SŁUCH

Zaświadczenie o zatrudnieniu

B5

Wniosek AS B5

Oświadczenie RODO

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Zaświadczenie o zatrudnieniu

C1

Wniosek AS C1

Oświadczenie RODO

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Załacznik OFERTA C1

Zaświadczenie lekarskie C1

Zaświadczenie o zatrudnieniu

C2

Wniosek AS C2

Oświadczenie RODO

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Zaświadczenie o zatrudnieniu

C3

Wniosek AS C3

Oświadczenie RODO

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Załącznik OFERTA C3

Zaświadczenie lekarskie C3

Zaświadczenie o zatrudnieniu

C4

Wniosek AS C4

Oświadczenie RODO

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Załacznik OFERTA C4

Zaświadczenie lekarskie C4

Zaświadczenie o zatrudnieniu

C5

Wniosek AS C5

Oświadczenie RODO

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Zaświadczenie lekarskie C5

Zaświadczenie o zatrudnieniu

D

Wniosek AS D

Oświadczenie RODO

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Zaświadczenie o zatrudnieniu

 

MII

Wniosek AS MII

Oświadczenie RODO

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Zaświadczenie z uczelni MII

 

Wnioski dotyczące działu pieczy zastępczej:

 

Procedura kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie

Procedura udzielania świadczeń rodzinom zastępczym oraz zatrudnienia osób wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych w PCPR w Mogilnie dot. Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka

Wniosek o jednorazowe świadzcenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodzinnej pieczy zastępczej

Wniosek o świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z wystapieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki

Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub w domu jednorodzinnym

Wniosek o przyznanie świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego

Wniosek o przyznanie pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich

Zawiadomienie o czasowym niesprawowaniu opieki nad dzieckiem,dziećmi w związku z wypoczynkiem

Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na pełnienie funkcji rodziny pomocowej

Powyższe wnioski muszą zawierać klauzulę informacyjną dostępną tutaj.