Pliki do pobrania

Poniżej prezentujemy listę wszystkich plików, które są dostępne do pobrania na naszej stronie:

Wnioski dotyczące działu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych:

Wniosek o przyznanie dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Wniosek o przyznanie dofinansowania przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych

Wniosek o przyznanie dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

Wniosek o przyznanie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych/technicznych

Wniosek o przyznanie dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się

Wniosek o przyznanie dofinansowania sportu, kultury, turystyki i rekreacji

 

 

Wnioski dotyczące działu pieczy zastępczej:

Procedura udzielania świadczeń rodzinom zastępczym oraz zatrudnienia osób wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodziny w Mogilnie

Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka

Wniosek o jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodzinnej pieczy zastępczej

Zawiadomienie o planowanym przeprowadzeniu niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub w domu jednorodzinnym

Oświadczenie – pokrycie niezbędnych kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki

Wniosek o przyznanie pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich

Wniosek o przyznanie pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przyz pracach gospodarskich 3

Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na pełnienie funkcji rodziny pomocowej

Oświadczenie – dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka

Oświadczenie – świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodzinnej pieczy zastępczej

Wniosek na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki

Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieskzalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym

Wniosek o przyznanie świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym

Zawiadomienie o czasowym niesprawowaniu opieki nad dzieckiem, dziećmi w związku z wypoczynkiem

Oświadczenie – świadczenie na trzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym

Powyższe wnioski muszą zawierać klauzulę informacyjną dostępną tutaj.