Pliki do pobrania

Poniżej prezentujemy listę wszystkich plików, które są dostępne do pobrania na naszej stronie:

Wnioski dotyczące działu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych:

Wniosek o przyznanie dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Wniosek o przyznanie dofinansowania przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych

Wniosek o przyznanie dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

Wniosek o przyznanie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych/technicznych

Wniosek o przyznanie dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się

Wniosek o przyznanie dofinansowania sportu, kultury, turystyki i rekreacji

 

Wnioski dotyczące pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, możliwość składania wniosków

w ramach Modułu I w terminie od 01.03.2023 r. do dnia 31.08.2023 r.:

A1

Wniosek AS A1

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Zaświadczenie lekarskie A1 RUCH

 

A2

Wniosek AS A2-3

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Zaświadczenie lekarskie A2 RUCH

 

A3

Wniosek AS A2-3 (P)

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Zaświadczenie lekarskie A3 SŁUCH

 

A4

Wniosek AS A4 (P)

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Zaświadczenie lekarskie A4 i B4 SŁUCH

 

B1

Wniosek AS B1-3-4

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Zaświadczenie lekarskie B1 RUCH

Zaświadczenie lekarskie B1 i B3 WZROK

 

B2

Wniosek AS B2 (P)

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

 

B3

Wniosek AS B1-3-4

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Zaświadczenie lekarskie B1 i B3 WZROK

 

B4

Wniosek AS B1-3-4

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Zaświadczenie lekarskie A4 i B4 SŁUCH

 

B5

Wniosek AS B5

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

 

C1

Wniosek AS C1

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Zaświadczenie lekarskie C1

 

C2

Wniosek AS C2

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

 

C3

Wniosek AS C3

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

 

C4

Wniosek AS C4

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

 

C5

Wniosek AS C5

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Zaświadczenie lekarskie C5

 

D

Wniosek AS D

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

 

w ramach Modułu II w terminie od 01.03.2023 r. do dnia 10.10.2023 r. 

semestr letni 01.03. – 31.03.2023 r.,

semestr zimowy 01.09. – 10.10.2023 r.:

MII

Wniosek AS MII

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Zaświadczenie z uczelni MII

Zaświadczenie o zatrudnieniu

 

Wnioski dotyczące działu pieczy zastępczej:

Procedura udzielania świadczeń rodzinom zastępczym oraz zatrudnienia osób wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodziny w Mogilnie

Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka

Wniosek o jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodzinnej pieczy zastępczej

Zawiadomienie o planowanym przeprowadzeniu niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub w domu jednorodzinnym

Oświadczenie – pokrycie niezbędnych kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki

Wniosek o przyznanie pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich

Wniosek o przyznanie pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przyz pracach gospodarskich 3

Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na pełnienie funkcji rodziny pomocowej

Oświadczenie – dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka

Oświadczenie – świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodzinnej pieczy zastępczej

Wniosek na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki

Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieskzalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym

Wniosek o przyznanie świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym

Zawiadomienie o czasowym niesprawowaniu opieki nad dzieckiem, dziećmi w związku z wypoczynkiem

Oświadczenie – świadczenie na trzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym

Powyższe wnioski muszą zawierać klauzulę informacyjną dostępną tutaj.