Uchwała Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XIV/88/2019 z dnia 15 listopada 2019 r.

Uchwała Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XIV/88/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie określenia zadań, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw

Uchwała z dnia 15.11.2019 r.