Programy PFRON

HOMER – program pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego rehabilitację zawodową i społeczną osób niewidomych i niedowidzących

Oficjalna strona Homer (tutaj)

STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych

Oficjalna strona Student (tutaj)

PEGAZ

Oficjalna strona Pegaz (tutaj)