Warsztat terapii zajęciowej

Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Na terenie Powiatu Mogileńskiego funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej „RADOSNE SERCA” w Bielicach, 88-330 Gębice, do którego uczęszcza 30 osób niepełnosprawnych biorących udział w następujących pracowniach:

– ceramiki i rzeźby,

– plastycznej,

– gospodarstwa domowego,

– krawiectwa i robót ręcznych,

– stolarskiej,

– ogrodniczej.

Kontakt: tel. 52 315 01 62, e-mail: wtz.bielice@caritas.gniezno.pl