Kandydaci na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych mogą się zgłaszać do 30 września 2019 r.!!

Starosta Mogileński informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zwanej dalej „Powiatową Radą”. Prawo zgłaszania po jednym kandydacie na członków Powiatowej Rady przysługuje działającym na terenie Powiatu Mogileńskiego organizacjom pozarządowym, fundacjom oraz jednostkom samorządu terytorialnego (powiat, gminy). Kandydatów na członków Powiatowej Rady należy zgłaszać na piśmie do Powiatowego...
Czytaj więcej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu prowadzi prerekrutację na szkolenia!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu prowadzi prerekrutację na szkolenia organizowane przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie w ramach projektu Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej. Szkolenia będą organizowane w miesiącach październik-listopad 2019 r. w Toruniu i jego okolicach. Szkolenia kierowane są do: asystentów rodziny; pracowników placówek wsparcia dziennego w tym: kierowników...
Czytaj więcej

Szkolenie dla kadry pomocy społecznej z terenu Powiatu Mogileńskiego w Inowrocławiu

Dnia 25.04.2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie wzięło udział w zorganizowanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Inowrocławiu i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu konferencji pn. „Problemy współczesnej rodziny”. Konferencja odbyła się w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu. Udział w niej wzięli pracownicy z Ośrodków Pomocy Społecznej z Mogilna, Strzelna, Jezior Wielkich oraz Dąbrowy...
Czytaj więcej

Otwarcie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Marcinkowie

Placówka opiekuńczo – wychowawcza w Marcinkowie, stanowiąca własność Powiatu Mogileńskiego, oddana w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie, została uroczyście otwarta dnia 16 listopada 2018 r. Placówka ta przeznaczona jest dla 14 wychowanków, a jej powstanie ma przyczynić się do wyeliminowania niewystarczającej dostępności do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na terenie Powiatu...
Czytaj więcej

Zaproszenie na kurs efektywnej nauki oraz kurs wspomagający rozwój i naukę dziecka

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W TORUNIU ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KURSIE SPECJALISTYCZNYM ORGANIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU PARTNERSKIEGO ROPS W TORUNIU PN.  „RODZINA W CENTRUM” Szczegółowe informacje poniżej: zaproszenie_kurs program skierowanie na kurs harmonogram...
Czytaj więcej

Informacja o odbytym spotkaniu dotyczącym rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci

W ramach realizacji projektu pn. „RODZINA W CENTRUM” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie w dniu 16.11.2017 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu zorganizowało kolejne spotkanie dot. rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci pt. „Rozwój dziecka i jego zaburzenia” Rodziny zastępcze oraz przedstawiciele instytucji pomocy społecznej mieli możliwość uczestnictwa...
Czytaj więcej

Informacja o odbytym spotkaniu dotyczącym rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci

Dnia 13.10.2017 r. w ramach realizacji projektu „Rodzina w Centrum” zostało zorganizowane spotkanie dot. rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo–wychowawczych do 14 dzieci pt. „Twoja rodzina a piecza zastępcza. Problemy Kontaktu”. Po raz kolejny rodziny zastępcze oraz przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej mieli możliwość poszerzenia wiedzy oraz wzmocnienia swoich kompetencji w zakresie tematycznym: –...
Czytaj więcej