Warsztaty socjoterapeutyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy i zachowań agresywnych

Warsztaty socjoterapeutyczne/ trening umiejętności społecznych w zakresie przeciwdziałania przemocy i zachowań agresywnych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych W dniach 26-30 sierpnia 2019 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu odbyły się warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu mogileńskiego. Zajęcia zostały przeprowadzone przez socjoterapeutów z Centrum Terapii...
Czytaj więcej

Kandydaci na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych mogą się zgłaszać do 30 września 2019 r.!!

Starosta Mogileński informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zwanej dalej „Powiatową Radą”. Prawo zgłaszania po jednym kandydacie na członków Powiatowej Rady przysługuje działającym na terenie Powiatu Mogileńskiego organizacjom pozarządowym, fundacjom oraz jednostkom samorządu terytorialnego (powiat, gminy). Kandydatów na członków Powiatowej Rady należy zgłaszać na piśmie do Powiatowego...
Czytaj więcej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu prowadzi prerekrutację na szkolenia!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu prowadzi prerekrutację na szkolenia organizowane przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie w ramach projektu Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej. Szkolenia będą organizowane w miesiącach październik-listopad 2019 r. w Toruniu i jego okolicach. Szkolenia kierowane są do: asystentów rodziny; pracowników placówek wsparcia dziennego w tym: kierowników...
Czytaj więcej

Kujawsko-Pomorski Piknik Zawodowy w Toruniu

Dnia 15.06.2019 r. wychowankowie rodzin zastępczych oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej z Marcinkowie mieli możliwość uczestniczenia w „Kujawsko-Pomorskim Pikniku Zawodowym”, organizowanym przez Fundację Program Pomocy Pierwsza Praca, Władze Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Wydarzenie odbyło się w Hali widowiskowo-sportowej „Arena” w Toruniu. Dzieci i młodzież uczestnicząca w pikniku korzystała z następujących stref tematycznych: – strefa...
Czytaj więcej

SPOTKANIE DOT. ROZWOJU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH DO 14 DZIECI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PARTNERSKIEGO PN. „RODZINA W CENTRUM 2”

Dnia 11 czerwca 2019 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu odbyło się spotkanie dot. rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci w ramach realizacji projektu partnerskiego pn. „ Rodzina w Centrum 2”. Rodziny zastępcze, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, instytucji oświatowych, pedagodzy, psycholodzy, kadra placówki opiekuńczo – wychowaczej w Marcinkowie oraz...
Czytaj więcej

PIKNIK Z OKAZJI DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO ORAZ DNIA DZIECKA

W sobotę 8 czerwca 2019 r. na stadionie w Gębicach odbył się piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz Dnia Dziecka. Uczestnicy pikniku – zarówno młodsi, jak i starsi – mieli możliwość skorzystania z wielu atrakcji, między innymi z: gier i konkursów, dmuchanych zjeżdżalni, gry w mini golfa, uczestnictwa w pokazie ratownictwa drogowego zaprezentowanym przez...
Czytaj więcej

Zaproszenie na szkolenie „Jak rozwija Cię rodzina zastępcza – wpływ rodzicielstwa zastępczego na Ciebie i Twoją rodzinę”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza rodziny zastępcze do udziału w dwudniowym szkoleniu pn. „Jak rozwija Cię rodzina zastępcza – wpływ rodzicielstwa zastępczego na Ciebie i Twoją rodzinę”. Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszeniowa dostępna w linku poniżej: zaproszenie na szkolenie dla rodzin zastępczych karta zgłoszeniowa na szkolenie      ...
Czytaj więcej

Szkolenie dla kadry pomocy społecznej z terenu Powiatu Mogileńskiego w Inowrocławiu

Dnia 25.04.2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie wzięło udział w zorganizowanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Inowrocławiu i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu konferencji pn. „Problemy współczesnej rodziny”. Konferencja odbyła się w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu. Udział w niej wzięli pracownicy z Ośrodków Pomocy Społecznej z Mogilna, Strzelna, Jezior Wielkich oraz Dąbrowy...
Czytaj więcej

Zaproszenie na kurs specjalistyczny dla dzieci „Efektywna nauka” w ramach realizacji Projektu RODZINA W CENTRUM 2

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza dzieci w wieku 9-10 lat przebywające w rodzinach zastępczych, rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych na kurs pt. „Efektywna nauka”,w ramach projektu „Rodzina  w Centrum 2”. Kursy odbywają się według załączonego harmonogramu harmonogram-wersja ost.  w następujących miejscach: Toruń – kurs rozpoczyna się 8 kwietnia Bydgoszcz – kurs...
Czytaj więcej