Informacja dotycząca doradztwa grupowego „Trening zastępowania agresji” w ramach projektu „Rodzina w Centrum”

Szanowni Państwo  W ramach projektu „Rodzina w Centrum”, ROPS w Toruniu planuje zorganizować dla rodzin zastępczych, kadry prowadzącej rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego z województwa kujawsko – pomorskiego doradztwo grupowe, które jest  powiązane z kursem pt. „Trening Zastępowania Agresji”. Doradztwo realizowane jest w ramach projektu partnerskiego, pn. „Rodzina w Centrum” w ramach...
Czytaj więcej

Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej

  Dnia 21 września 2017 r. Powiat Mogileński podpisał z Województwem Kujawsko – Pomorskim umowę o dofinansowanie projektu „Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego...
Czytaj więcej

Zaproszenie na szkolenie pn.”Problemy rodziny naturalnej dziecka w pieczy zastępczej a podjęcie z nią współpracy”

Zaproszenie na szkolenie pn. „Problemy rodziny naturalnej dziecka w pieczy zastępczej a podjęcie z nią współpracy” Zaproszenie Karta zgłoszeniowa...
Czytaj więcej

Informacja ze spotkania dotyczącego rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci

W dniu 29.08.2017 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu odbyło się kolejne spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci w ramach realizacji Projektu „RODZINA W CENTRUM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami spotkania były osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą oraz przedstawiciele ośrodków pomocy...
Czytaj więcej

Informacja o odbytej konferencji pt. „Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do14 dzieci”

W dniu 28 czerwca 2016 roku w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu odbyła się Konferencja dotycząca „Rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci” zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie w ramach projektu „Rodzina w Centrum”. Konferencję otworzyły Kierownik PCPR Maria Konkiewicz oraz specjalista ds. pieczy zastępczej Ewelina Michalak, które...
Czytaj więcej

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DOTYCZĄCĄ ROZWOJU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH DO 14 DZIECI

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MOGILNIE POSZUKUJE KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ OSOBY ZAINTERESOWANE ZAPRASZAMY NA: KONFERENCJĘ DOTYCZĄCĄ ROZWOJU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH DO 14 DZIECI KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ DNIA 28.06.2017 r. W GODZ. 9.00-15.00 W ZAKŁADZIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W PRZYJEZIERZU   OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W KONFERENCJI ZAPRASZAMY DO...
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE o sprzedaży wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym!

Informujemy, że do tut. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie zgłosiła się osoba, która posiada wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym. Wózek jest używany, w bardzo dobrym stanie, ale przez osobę niepełnosprawną zupełnie niewykorzystywany. Osoby zainteresowane kupnem prosimy o kontakt...
Czytaj więcej

Aparat do leczenia bezdechu sennego – MOŻLIWOŚĆ WYPOŻYCZENIA!!

Informujemy, że istnieje możliwość wypożyczenia aparatu do leczenia bezdechu sennego. Sprzęt oddała osoba niepełnosprawna, która używała aparat bardzo rzadko. Aparat nie posiada maski. Osoby chętne do wypożyczenia sprzętu prosimy o kontakt z tut. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie, osobisty: ul. Ogrodowa 10, lub telefoniczny: 52 315 90 31...
Czytaj więcej

„Bezpieczny i Aktywny Senior”

Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zainaugurowała kampanię „Bezpieczny i Aktywny Senior”, która ma na celu pobudzenie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa i aktywności sportowej, społecznej, edukacyjnej i kulturalnej osób starszych. Informacje na temat kampanii można znaleźć na stronie: http://www.mpips.gov.pl/bezpieczny-i-aktywny-senior/. Celem kampanii jest przede wszystkim: bezpieczeństwo osób starszych, ograniczenie liczby przestępstw popełnianych na...
Czytaj więcej