Podziękowania

Podziękowania

W listopadzie b.r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej –

Pani Marlena Maląg,

wręczyła w Pałacu Prezydenckim

nagrody specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania

w zakresie pomocy społecznej.

 

Nagrodę zespołową otrzymał

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu,

za realizację licznych działań wspierających rodzinę,

w tym m. in. za projekt partnerski „Rodzina w Centrum”.