Archiwum autora: pcPR_red_2011

Uchwała Nr XXI/119/12

Uchwała w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na 2012 rok Uchwała z dnia 30 marca 2012 r. II...
Czytaj więcej

Uchwała Nr XX/108/12

Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej Uchwała z dnia 24 lutego 2012 r...
Czytaj więcej

Uchwała Nr XIX/104/12

Uchwała w sprawie uchwalenia „Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie Powiatu Mogileńskiego na lata 2012-2020” Uchwała z dnia 3 lutego 2012 r. Strategia PCPR...
Czytaj więcej

Uchwała Nr XIV/67/11

Uchwał a w sprawie przeznaczenia ze środków PFRON przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności WTZ w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia Uchwała z dnia 29 września 2011 r...
Czytaj więcej