Uchwała Nr XXXV/200/13 z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała z dnia 22 marca 2013 r. PFRON