Author Archives: pcPR_red_2011

Uchwała Nr XXV/146/12

Uchwała w sprawie przeznaczenia ze środków PFRON przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności WTZ w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia Uchwała z dnia 15 czerwca 2012 r…

Czytaj więcej

Uchwała Nr XXIV/138/12

Uchwała w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012-2020 Powiatowy Program działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012-2020…

Czytaj więcej

Uchwała Nr XX/108/12

Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej Uchwała z dnia 24 lutego 2012 r…

Czytaj więcej