Raport z konsultacji społecznych dotyczących realizacji projektu systemowego „Wyrównajmy szanse” na 2014 r.