Uchwała Nr XXXIV/192/13

Uchwała w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Mogileńskiego na lata 2013-2015

Uchwala z dnia 31 stycznia 2013 r.