Podsumowanie projektu systemowego „Wyrównajmy szanse” w roku 2013

Dnia 10.12.2013 r. w Restauracji „Józefina” w Mogilnie została zorganizowana konferencja podsumowująca projekt „Wyrównajmy szanse” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencję rozpoczęła Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie Pani Maria Konkiewicz, która przywitała przybyłych. Głos zabrał również Pan Jan Bartecki Przewodniczący Rady Powiatu Mogileńskiego składając wszystkim uczestnikom konferencji życzenia świąteczne.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z formami wsparcia kierowanymi do osób niepełnosprawnych oraz sytuacji osób niepełnosprawnych w pracy, o których opowiedziała Pani Ewa Strzelecka Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie. Miłą niespodzianką dla wszystkich obecnych był występ wychownaków Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Szerzawach.

Konferencję zakończyła prezentacja pracownicy socjalnej PCPR Alicji Jackowskiej ukazującą zrealizowane w szóstej już edycji projektu działania.

Łączna wartość tegorocznej edycji projektu „Wyrównajmy szanse” wyniosła 240403,06 zł w tym wysokość dofinansowania 222332,74 zł, a wkład własny wyniósł 18070,32 zł.

W 2013 roku głównym celem projektu „Wyrównajmy szanse” było zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie lub zdobycie kompetencji oraz wzmocnienie motywacji i aktywności uczestników. Został on skierowany do trzech grup osób: 27 osób niepełnosprawnych, 8 osób usamodzielnianych i w ramach Programu Aktywności Lokalnej do 8 osób niepełnosprawnych – wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szerzawach. W ocenie pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie te właśnie grupy należało wesprzeć. Do projektu zrekrutowano osoby najbardziej zmotywowane i chętne na dokonanie zmian w swoim życiu.

Wśród zaproponowanych osobom niepełnosprawnym form wsparcia były:

– doradztwo zawodowe

– trening kompetencji i umiejetnosci społecznych

– kursy i szkolenia zawodowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb, oczekiwań i możliwości uczestników projektu (m.in. k kurs licencja pracownika ochrony I i IIstopnia, kurs komputerowy, kurs opiekunki dziecięcej, kurs florystyczny, kurs oligofrenopedagogiki)

– kurs prawa jazdy kat. B i kat. A2

Osobom niepełnosprawnym – wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szerzawch oprócz form wsparcia wymienionych wyżej, które zostały zaproponowane osobom niepełnosprawnym udzielono wsparcia w formie sfinansowania uczestnictwa w 14 – dniowym turnusie rehabilitacyjnym. Sfinansowano i zorganizowano także zajęcia wspierające dla 6 osób z otoczenia wychowanków SOSW w Szerzawach.

Kolejna, siódma już, edycja projektu „Wyrównajmy szanse” rozpocznie się w 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie serdecznie zaprasza do wzięcia w niej udziału i prosi w tej sprawie o bezpośredni kontakt. Szczególnie zapraszamy osoby niepełnosprawne i osoby w wieku 15-30 będące klientami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wychowanków rodzin zastępczych w wieku 15-17 lat z terenu Powiatu Mogileńskiego.