Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach   Procedura umieszczenia w domu pomocy społecznej W Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach mogą zostać umieszczone kobiety przewlekle psychicznie chore, wymagające całodobowej opieki, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Postępowanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej a…

Czytaj więcej

Zostań rodziną zastępczą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie w związku z realizacją projektu systemowego „Wyrównajmy szanse” Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poszukuje osób o otwartych sercach i pragnących pomóc tym, których życie zbyt wcześnie trudno doświadczyło. Poszukujemy osób, które pragnęłyby pełnić funkcję zawodowej rodziny zastępczej dla dzieci nie…

Czytaj więcej