Podsumowanie projektu „Rodzina w Centrum 3” w roku 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie informuje, że w roku 2023, w ramach projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 3” zrealizowano:

  • 160 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinno – psychologicznego,
  • 50 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinno – pedagogicznego,
  • 40 godziny specjalistycznego poradnictwa logopedycznego.
  • 30 godzin superwizji rodzin zastępczych,
  • 3 grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych,
  • 4 warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych nt.: „Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży – co warto wiedzieć”, „Zaburzenia odżywiania”, „Seksualność u dzieci i młodzieży”, „Budowanie tożsamości dziecka w pieczy zastępczej”
  • 5 warsztatów dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne nt:

„Być asertywnym”, „To właśnie ja – jak budować pewność siebie”, „Tolerancja i szacunek dla odmienności”, „Przyjaźń”, „Krok w dorosłość, czyli krótki przewodnik po usamodzielnieniu”

  • 2 cykle warsztatów „Moje emocje”,
  • 4 warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą nt.:

„Moje i Twoje emocje”, „Trening umiejętności społecznych”, „Asertywność”, „Budowanie pozytywnej samooceny”

  • 1 spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci pn. Aktualne problemy w funkcjonowaniu psychospołecznym dzieci i młodzieży – depresja, fobia społeczna, zaburzenia odżywiania i inne”

 

Wszystkie z powyższych form wsparcia realizowane były w formie stacjonarnej.

W bieżącym roku, w projekcie wzięły udział 152 osoby z powiatu mogileńskiego.