„Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” – wsparcie Wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Marcinkowie

            W 2023 r., w ramach projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych dokonano zakupów na rzecz Wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Marcinkowie. Zakupiono:

 1. Rowery (wraz z torbą i kaskiem) – 16 sztuk
 2. Łyżworolki z ochraniaczami – 16 sztuk
 3. Zestaw do siatkówki
 4. Zestaw do koszykówki
 5. Smartwatch z aceleratorem – 16 sztuk
 6. Piłkochwyty
 7. Oczyszczacze powietrza – 3 sztuki
 8. Kolumny bąbelkowe – 2 sztuki
 9. Akwarium z meduzami
 10. Zestaw światłowodowy – urządzenie do stymulacji poli-sensorycznej, podwieszany baldachim, zmieniający kolory światła, który można zamontować do sufitu jak i do ściany, sterowany za pomocą pilota – 1 zestaw
 11. Materace sensoryczne – 3 sztuki
 12. Pufy relaksacyjne – 3 sztuki
 13. Maty relaksacyjne – 16 sztuk
 14. Koce obciążeniowe/kołdry obciążeniowe – 16 sztuk

 

Planowana kwota na realizację zadania wynosiła 105.263,16 zł. Wydatki poniesione w 2023 r. wyniosły 96.109,60 zł, z czego kwota dofinansowania wyniosła 91.304,12 zł, a wkład własny wyniósł 4.805,48 zł.