„Kobiety z pasją”

Uniwersytet WSB MERITO w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy wspólnie z PFRON jest organizatorem plebiscytu KOBIETY Z PASJĄ. Celem plebiscytu jest wyróżnienie wyjątkowych, aktywnych kobiet, które mimo niepełnosprawności wykorzystują cały swój potencjał, aby być aktywnymi przedstawicielkami naszego społeczeństwa. Promuje kobiety, które odnoszą sukcesy w pracy zawodowej i społecznej, na niwie artystycznej, w dziedzinie nauki i sportu. W bieżącym roku inicjuje plebiscyt w województwie kujawsko-pomorskim, by w latach kolejnych objąć jego zasięgiem całą Polskę, w oparciu o pozostałe siedziby Uniwersytetów WSB MERITO. Celem WSB MERITO jest, aby ogłaszanie wyników Plebiscytu odbywało się zawsze w Bydgoszczy, ukazując miasto jako przyjazne osobom z niepełnosprawnościami. Poprzez organizację tegorocznej edycji Plebiscytu WSB MERITO chce uhonorować kobiety z niepełnosprawnością zamieszkałe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, wnoszące istotny wkład w różne dziedziny życia oraz promować ich postawy.  Tegoroczną wojewódzką edycję wspiera Oddział Kujawsko-Pomorski PFRON oraz Stowarzyszenie Akcja Zdrowie.

Poniżej regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz druk zgody kandydatki.

Zachęcamy do zgłaszania KOBIETY Z PASJĄ!

Regulamin solo 1

Załącznik nr 2 Zgoda Kandydatki

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy