Author Archives: pcPR_red_2011

Uchwała Nr XIX/104/12

Uchwała w sprawie uchwalenia „Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie Powiatu Mogileńskiego na lata 2012-2020” Uchwała z dnia 3 lutego 2012 r. Strategia PCPR…

Czytaj więcej

Uchwała Nr XIV/67/11

Uchwał a w sprawie przeznaczenia ze środków PFRON przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności WTZ w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia Uchwała z dnia 29 września 2011 r…

Czytaj więcej

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie uprzejmie informuje, iż dysponuje usługą dotyczącą wykorzystania środków wspierających komunikowanie się z osobami niesłyszącymi (zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Dz.U. z 2011 r., poz. 1243). Osoba uprawniona lub jej opiekun jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia…

Czytaj więcej