Sprawozdanie z działalności PCPR oraz OIK za 2011 rok

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie za 2011 rok

Sprawozdanie za 2011 rok