Uchwała Nr XIV/67/11

Uchwał a w sprawie przeznaczenia ze środków PFRON przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności WTZ w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia

Uchwała z dnia 29 września 2011 r.