Uchwała Nr XXIV/127/16 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 9 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr XXIV/127/16 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie  określenia zadań, na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Uchwała Nr XXIV/127/16 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 9 grudnia 2016 r...
Czytaj więcej

Uchwała Nr XXIII/121/16 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 18 listopada 2016 r.

Uchwała Nr XXIII/121/16 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie określenia zadań, na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uchwała Nr XXIII/121/16 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 18 listopada 2016 r...
Czytaj więcej

Uchwała Nr XXI/109/16 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 września 2016 r.

Uchwała Nr XXI/109/16 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 września 2016 r. w sprawie określenia zadań, na których realizację przenosi się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uchwała Nr XXI/109/16 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 września 2016 r...
Czytaj więcej

Uchwała Nr XXI/108/16 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 września 2016 r.

Uchwała Nr XXI/108/16 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 września 2016 r. w sprawie przeznaczenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia. Uchwała Nr XXI/108/16 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 września 2016 r...
Czytaj więcej

Uchwała Nr XVI/81/16 Rady Powiatu z dnia 30 marca 2016 r.

Uchwała Nr XVI/81/16 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia zadań, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych na rok 2016 Uchwała w sprawie określenia zadań, na których realizację przeznacza się środki z PFRON...
Czytaj więcej

Uchwała Nr XVI/80/16 z dnia 30 marca 2016 r. Rady Powiatu w Mogilnie

Uchwała Nr XVI/80/16 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 Uchwała w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020...
Czytaj więcej

Uchwała Nr XVI/79/16 z dnia 30 marca 2016 r. Rady Powiatu w Mogilnie

Uchwała Nr XVI/79/16 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Mogileńskiego na lata 2016-2018 Uchwała w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Mogileńskiego na lata 2016-2018...
Czytaj więcej

Uchwała Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 marca 2016 r. Nr XVI/78/16

Uchwała Nr XVI/78/16 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Pomocy Społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2016. Uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Pomocy Społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2016...
Czytaj więcej

Uchwała Rady Powiatu w Mogilnie Nr XIII/68/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.

Uchwała rady Powiatu w Mogilnie Nr XIII/68/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020 Uchwała Nr XIII/68/2015 z 21.12.2015 r...
Czytaj więcej