Uchwała Rady Powiatu w Mogilnie Nr XIII/69/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.

Uchwała Rady Powiatu w Mogilnie Nr XIII/69/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zadań, na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała Nr XIII/69/15 z 21.12.2015 r.