Uchwała Rady Powiatu w Mogilnie Nr XIII/68/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.

Uchwała rady Powiatu w Mogilnie Nr XIII/68/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020

Uchwała Nr XIII/68/2015 z 21.12.2015 r.