Zaproszenie na dwudniowe szkolenie w dniach 18-19.09.2019 r., pn. „Zaburzenia więzi – charakterystyka dziecka w pieczy zastępczej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza rodziny zastępcze do udziału w dwudniowym szkoleniu w dniach 18-19 września 2019 r.,  pn. „Zaburzenia więzi – charakterystyka dziecka w pieczy zastępczej”. Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszeniowa dostępna w linkach poniżej: Zaproszenie na szkolenie zaburzenie więzi. karta zgłoszeniowa na szkolenie zaburzenia więzi...
Czytaj więcej

Uchwała Nr V/28/19 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 1 lutego 2019 r.

Uchwała Nr V/28/19 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na których realizację przenosi się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uchwała z 1 lutego 2019...
Czytaj więcej

Informacja o programie „Aktywna Mama, aktywny Tata”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie informuje o rozpoczęciu realizacji projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” , który ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej 1000 osób z terenu województwa kujawsko-pomorskiego pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 i ich wspieranie w powrocie na rynek pracy poprzez refundację kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 przez...
Czytaj więcej

Zapraszamy do udziału w projekcie partnerskim RODZINA W CENTRUM 2

RODZINA W CENTRUM 2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie serdecznie zaprasza osoby przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą do udziału w projekcie partnerskim RODZINA W CENTRUM 2 (RPKP.09.03.02-04-0065/17), realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w...
Czytaj więcej

Domowa rehabilitacja osób chorych na mukowiscydozę z województwa kujawsko-pomorskiego

Na terenie powiatu rypińskiego mieszka dziewczynka chorująca na mukowiscydozę. Mama dziewczynki jest zainteresowana możliwością skorzystania z domowej rehabilitacji chorych na mukowiscydozę z województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to możliwe dzięki zebraniu się większej liczby osób chorujących na tę chorobę. Mama dziewczynki zwróciła się z prośbą o przekazanie informacji do instytucji i osób z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, które...
Czytaj więcej