Rozstrzygnięcie oraz wręczenie nagród konkursu plastycznego pn. „Przystanek DOM”

W dniu 24 maja 2022 r. w sali Starostwa Powiatowego w Mogilnie nastąpiło wręczenie nagród dla dzieci i młodzieży, które wzięły udział w konkursie plastycznym „Przystanek DOM”. Poniżej fotorelacja z uroczystości:

Dnia 11 maja br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mogilnie przy ulicy Narutowicza 1, w biurze Starosty Mogileńskiego Pana Tomasza Krzesińskiego, został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pn. „Przystanek DOM”, którego organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie, pod honorowym patronatem Starosty Mogileńskiego.

Konkurs ogłoszony został w kwietniu br., a jego celem było prowadzenie działań związanych z promowaniem pozytywnego wizerunku rodzicielstwa zastępczego; promocja obchodów „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” w Powiecie Mogileńskim; ukazanie „domu” oczami dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej z terenu Powiatu Mogileńskiego, pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników, popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło 15 prac, wykonanych z ogromną starannością i ukazujących barwną dziecięcą wyobraźnię.

Prace oceniali:

  1. Krzesiński Tomasz – Starosta Mogileński,
  2. Szulc Agnieszka – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie,
  3. Owsińska Edyta – pracownik Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Promocji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Starostwa Powiatowego w Mogilnie,
  4. Łaganowski Jerzy – Wicestarosta Mogileński,
  5. Bartecki Jan – Członek Zarządu Powiatu Mogileńskiego.

Z przyjemnością członkowie komisji konkursowej oglądali kreatywne pomysły młodych uczestników przelane na papier. Po długich naradach,  spośród rewelacyjnych prac dzieci, zostały wybrane po trzy zwycięskie prace w dwóch kategoriach wiekowych.

Laureatami konkursu zostali:

1.w kategorii do 10 roku życia

I miejsce Julia l. 6

II miejsce Magdalena l. 9

III miejsce Jan l. 6

wyróżnienia: Martyna l. 8, Oliwia l. 10, Nikola l. 10, Dominik l. 10, Emilia l. 7

2.w kategorii powyżej 10 roku życia

I miejsce Mikołaj l. 13

II miejsce Wiktor l. 13

III miejsce Marika l. 14

wyróżnienia: Marcjanna l. 19, Maja l. 12, Kamil l. 14, Julia l. 12

Wszystkie dzieci, które wzięły udział w konkursie otrzymają atrakcyjne nagrody, których uroczyste wręczenie nastąpi w dniu 24 maja 2022 r. o godz. 15:00 przy ul. Ogrodowej 10, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie.

Prace plastyczne przygotowane przez dzieci zostaną opublikowane na kartkach kalendarza na rok 2023, który zostanie wręczony wszystkim Rodzinom Zastępczym z Powiatu Mogileńskiego w ramach obchodów „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego”.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom za trud włożony w przygotowanie prac. Mamy nadzieję, że dzieci dalej będą rozwijać plastyczną twórczość. Takiej kreatywności możemy im tylko pozazdrościć! Podziękowania kierujemy również do wszystkim pracowników PCPR w Mogilnie i Starostwa Powiatowego w Mogilnie zaangażowanym  w organizację konkursu.

Za ufundowanie nagród dla laureatów i osób wyróżnionych w konkursie plastycznym, serdeczne podziękowania składamy władzom Politechniki Poznańskiej – Wydział Inżynierii Zarządzania. Dziękujemy za pomoc, życzliwość i ofiarność.