„Włączanie wyłączonych” – wypracowanie nowych, dostosowanych do potrzeb i możliwości, instrumentów aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość realizuje wspólnie z Biurem Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Polskim Związkiem Głuchych projekt „Włączanie wyłączonych”. Celem testowania jest wypracowanie nowych, dostosowanych do potrzeb i możliwości, instrumentów aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, które staną się podstawą do przygotowania propozycji zmian prawnych.

Obecnie uruchomiono wdrożenie „Dostępnej i elastycznej dotacji” (modyfikacja obecnie stosowanych instrumentów) czy też refundacji na zatrudnienie asystenta osoby prowadzącej działalność gospodarczą. .

Wszelkie dodatkowe informacje i materiały można otrzymać od:

Dostępna i elastyczna dotacja” – Andrzej Smoliński, tel.: +48515175866, mail: dotacje@cpt.org.pl

„Biznes bez barier – asystent działalności gospodarczej” – Małgorzata Lachtara, tel.: +48575 480430, asystent@cpt.org.pl

Wszystkie dokumenty oraz załączniki można znaleźć na stronie www.cpt.org.pl oraz www.wlaczeniewylaczonych.pl

Pismo