Informacja o odbytej konferencji pt. „Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do14 dzieci”

W dniu 28 czerwca 2016 roku w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu odbyła się Konferencja dotycząca „Rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci” zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie w ramach projektu „Rodzina w Centrum”. Konferencję otworzyły Kierownik PCPR Maria Konkiewicz oraz specjalista ds. pieczy zastępczej Ewelina Michalak, które…

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DOTYCZĄCĄ ROZWOJU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH DO 14 DZIECI

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MOGILNIE POSZUKUJE KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ OSOBY ZAINTERESOWANE ZAPRASZAMY NA: KONFERENCJĘ DOTYCZĄCĄ ROZWOJU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH DO 14 DZIECI KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ DNIA 28.06.2017 r. W GODZ. 9.00-15.00 W ZAKŁADZIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W PRZYJEZIERZU   OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W KONFERENCJI ZAPRASZAMY DO…

Czytaj więcej

Aparat do leczenia bezdechu sennego – MOŻLIWOŚĆ WYPOŻYCZENIA!!

Informujemy, że istnieje możliwość wypożyczenia aparatu do leczenia bezdechu sennego. Sprzęt oddała osoba niepełnosprawna, która używała aparat bardzo rzadko. Aparat nie posiada maski. Osoby chętne do wypożyczenia sprzętu prosimy o kontakt z tut. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie, osobisty: ul. Ogrodowa 10, lub telefoniczny: 52 315 90 31…

Czytaj więcej

„Bezpieczny i Aktywny Senior”

Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zainaugurowała kampanię „Bezpieczny i Aktywny Senior”, która ma na celu pobudzenie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa i aktywności sportowej, społecznej, edukacyjnej i kulturalnej osób starszych. Informacje na temat kampanii można znaleźć na stronie: http://www.mpips.gov.pl/bezpieczny-i-aktywny-senior/. Celem kampanii jest przede wszystkim: bezpieczeństwo osób starszych, ograniczenie liczby przestępstw popełnianych na…

Czytaj więcej

Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastepczej

W dniach od 18.07.2016 r. do 22.07.2016 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie zrealizowało zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej w ilości 8 godzin. Kwalifikacji dzieci do udziału w powyższych zajęciach dokonał zespół ds. pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. Zakwalifikował do udziału 21 dzieci Zajęcia realizowane…

Czytaj więcej

Wycieczka do Kruszwicy dla dzieci z rodzin zastępczych

Dnia 5 września 2015 r. działająca na terenie Powiatu Mogileńskiego Powiatowa Społeczna Rada ds. osób Niepełnosprawnych zorganizowała wycieczkę do Kruszwicy dla dzieci z rodzin zastępczych pochodzących z Powiatu Mogileńskiego. W wycieczce tej wzięło udział 40 osób, w tym: * 29 dzieci z rodzin zastępczych wraz z ich krewnymi rówieśnikami; * 4 członków rady w składzie:…

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZELNA DO PRACY W ZAKŁADZIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Burmistrz Strzelna poszukuje do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, które posiadają zapis w orzeczeniu o wskazaniu zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej. Miejsce pracy: Przyjezierze, ul. Świerkowa 13/1 lub Strzelno, u. Parkowa 10. Termin uruchomienia Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu to listopad/grudzień 2015 r. Osoby, które w swoich orzeczeniach nie…

Czytaj więcej

Ogólnopolska Poradnia Telefoniczna „Żyć z afazją” dla osób z afazją i ich opiekunów

Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między Słowami” prowadzi od stycznia 2015 roku  Ogólnopolską Poradnię Telefoniczną „Żyć z afazją” dla osób z afazją i ich opiekunów. Możliwa jest porada prawna, pomoc psychologiczna i wsparcie neurologopedy przez telefon lub w siedzibie fundacji. Działanie poradni jest współfinansowane przez PFRON. Poniżej informacje dotyczące działania poradni:…

Czytaj więcej