„INWESTYCJA W MŁODOŚĆ”

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie informuje o realizacji programu „Inwestycja w młodość” skierowanego do osób bezrobotnych do 25 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Poniżej przedstawiamy szczegóły programu:...
Czytaj więcej

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy uprzejmie informuje, iż w dniach 24 lutego – 1 marca 2014 r. Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. We wskazanym terminie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z...
Czytaj więcej

Zaproszenie do udziału w projekcie organizowanym przez Fundację Ekspert – Kujawy

Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym Zaprasza do udziału w projekcie:  „Trening psychospołeczny, zawodowy i trening pracy – kompleksowe wsparcie aktywizacyjne osób niepełnosprawnych niezatrudnionych z województwa kujawsko – pomorskiego”  osoby niepełnosprawne, niepracujące zawodowo, zamieszkujące województwo kujawsko – pomorskie.   W ramach projektu oferujemy: ● Poradnictwo psychologiczne w formie indywidualnych sesji coachingowych ● Poradnictwo psychospołeczne w formie grupowych warsztatów z...
Czytaj więcej

Podsumowanie projektu systemowego „Wyrównajmy szanse” w roku 2013

Dnia 10.12.2013 r. w Restauracji „Józefina” w Mogilnie została zorganizowana konferencja podsumowująca projekt „Wyrównajmy szanse” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencję rozpoczęła Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie Pani Maria Konkiewicz, która przywitała przybyłych. Głos zabrał również Pan Jan Bartecki Przewodniczący Rady...
Czytaj więcej

Procedura kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie

Zapraszamy chętne osoby do zapoznania się z procedurą kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie Nr 4/2013 z dnia 01.10.2013 r. Procedura kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze...
Czytaj więcej

Pilotażowy Program „AKTYWNY SAMORZĄD” w roku 2022

Przedstawione zasady pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dotyczą roku 2022 Tekst programu: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401/program/tresc-programu-obowiazujaca/aktywny-samorzad-tresc-programu/ Kierunki działań i warunki brzegowe programu: Kierunki działań i warunki brzegowe na rok 2022   Moduł I  terminy składania wniosków: 01.03. – 31.08.2022 r. druki wniosków znajdują się w zakładce pliki do pobrania ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW ZA POMOCĄ INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI WSPARCIA: sow.pfron.org.pl  ...
Czytaj więcej