Otwarcie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Marcinkowie

Placówka opiekuńczo – wychowawcza w Marcinkowie, stanowiąca własność Powiatu Mogileńskiego, oddana w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie, została uroczyście otwarta dnia 16 listopada 2018 r. Placówka ta przeznaczona jest dla 14 wychowanków, a jej powstanie ma przyczynić się do wyeliminowania niewystarczającej dostępności do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na terenie Powiatu…

Czytaj więcej

Informacja o odbytym spotkaniu dotyczącym rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci

W ramach realizacji projektu pn. „RODZINA W CENTRUM” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie w dniu 16.11.2017 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu zorganizowało kolejne spotkanie dot. rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci pt. „Rozwój dziecka i jego zaburzenia” Rodziny zastępcze oraz przedstawiciele instytucji pomocy społecznej mieli możliwość uczestnictwa…

Czytaj więcej

Informacja o odbytym spotkaniu dotyczącym rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci

Dnia 13.10.2017 r. w ramach realizacji projektu „Rodzina w Centrum” zostało zorganizowane spotkanie dot. rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo–wychowawczych do 14 dzieci pt. „Twoja rodzina a piecza zastępcza. Problemy Kontaktu”. Po raz kolejny rodziny zastępcze oraz przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej mieli możliwość poszerzenia wiedzy oraz wzmocnienia swoich kompetencji w zakresie tematycznym: –…

Czytaj więcej

Informacja dotycząca doradztwa grupowego „Trening zastępowania agresji” w ramach projektu „Rodzina w Centrum”

Szanowni Państwo  W ramach projektu „Rodzina w Centrum”, ROPS w Toruniu planuje zorganizować dla rodzin zastępczych, kadry prowadzącej rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego z województwa kujawsko – pomorskiego doradztwo grupowe, które jest  powiązane z kursem pt. „Trening Zastępowania Agresji”. Doradztwo realizowane jest w ramach projektu partnerskiego, pn. „Rodzina w Centrum” w ramach…

Czytaj więcej

Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej

  Dnia 21 września 2017 r. Powiat Mogileński podpisał z Województwem Kujawsko – Pomorskim umowę o dofinansowanie projektu „Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego…

Czytaj więcej

Informacja ze spotkania dotyczącego rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci

W dniu 29.08.2017 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu odbyło się kolejne spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci w ramach realizacji Projektu „RODZINA W CENTRUM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami spotkania były osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą oraz przedstawiciele ośrodków pomocy…

Czytaj więcej