Wycieczka do Kruszwicy dla dzieci z rodzin zastępczych

Dnia 5 września 2015 r. działająca na terenie Powiatu Mogileńskiego Powiatowa Społeczna Rada ds. osób Niepełnosprawnych zorganizowała wycieczkę do Kruszwicy dla dzieci z rodzin zastępczych pochodzących z Powiatu Mogileńskiego. W wycieczce tej wzięło udział 40 osób, w tym:

* 29 dzieci z rodzin zastępczych wraz z ich krewnymi rówieśnikami;

* 4 członków rady w składzie: Lucyna Lepczyńska – Vice przewodnicząca, Adam Tomaszewski – Sekretarz, Alicja Malendowicz i Jerzy Burzyński – członkowie;

* 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie: Ewelina Krężelewska, Justyna Antczak i Joanna Staszewska.

Podczas pobytu w Kruszwicy uczestnicy mieli okazję zwiedzić Ruiny późnogotyckiego zamku z pozostałą 32 metrową Mysią Wieżą, a także zapoznać się z legendą o królu Popielu oraz odbyć rejs statkiem „Rusałka” po jeziorze Gople. Następnie wszystkie osoby uczestniczące w wycieczce udały się na poczęstunek przy ognisku, gdzie później zaproszono wszystkich do wspólnego śpiewu. W międzyczasie dzieci miały czas wolny, podczas którego mogły zakupić drobne pamiątki z pobytu w Kruszwicy, jak również spędzić aktywnie czas na placu zabaw, pod opieką opiekunów.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie składa serdeczne podziękowania Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych za trud i serce włożone w bezinteresowną działalność na rzecz dzieci z rodzic zastępczych. Jednocześnie pragniemy podziękować Burmistrzowi Strzelna – Panu Ewarystowi Matczakowi – za udostępnienie nieodpłatnego transportu, dzięki któremu możliwe było zorganizowanie ww. wycieczki.