Archiwum autora: PCpr_Admin20_11

Uchwała nr V/24/11

Uchwała nr V/24/11 w sprawie przyjęcia powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015.

Czytaj więcej

Uchwała nr XLVII/270/10

Uchwała nr XLVII/270/10 w sprawie przeznaczenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatu terapii zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia.

Czytaj więcej

Uchwała nr XLVII/264/10

Uchwała nr XLVII/264/10 w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj więcej

Uchwała nr XLVII/263/10

Uchwała nr XLVII/263/10 w sprawie przyjęcia programu budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną dla Powiatu Mogileńskiego na lata 2010-2015.

Czytaj więcej

Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy

Nabór uczestników do Programu oddziaływań korekcyjno edukacyjnych – Edycja 2023 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie prowadzi nabór uczestników do Programu oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program realizowany jest w formie spotkań grupowych i indywidualnych. Zajęcia rozpoczną się po zebraniu grupy minimum 8 osób i odbywać się będą jeden lub dwa raz...
Czytaj więcej

Polskie prawo wobec sprawców przestępstw przeciwko rodzinie i opiece

Artykuł 207 Kodeksu Karnego § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunki zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osoba nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. §2. Jeżeli czyn...
Czytaj więcej