Zostań rodziną zastępczą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie w związku z realizacją projektu systemowego „Wyrównajmy szanse” Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poszukuje osób o otwartych sercach i pragnących pomóc tym, których życie zbyt wcześnie trudno doświadczyło.

Poszukujemy osób, które pragnęłyby pełnić funkcję zawodowej rodziny zastępczej dla dzieci nie mających możliwości przebywania w swojej rodzinie biologicznej.

Informujemy, że w ramach projektu osoby chętne ukończą właściwe przeszkolenie przygotowujące do pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej. Na podstawie pozyskanych kwalifikacji będą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej.

Prosimy, zatem wszystkich tych, którzy choćby zastanawiali się nad tym, że mogliby dać innym dzieciom poczucie bezpieczeństwa, ciepła, otoczyć miłością i szacunkiem oraz zapewnić odpowiednie warunki do prawidłowego rozwoju o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie, ul. Ogrodowa 10 lub pod nr tel. (052) 315 90 30; (052) 315 90 31 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Jednocześnie informujemy, że w tym roku do uczestnictwa w projekcie systemowym zapraszamy rodziny zastępcze, osoby niepełnosprawne oraz usamodzielniane, opuszczające placówki lub rodzinny zastępcze. Osoby te zostaną objęte wsparciem z zakresu doradztwa zawodowego, treningu kompetencji i umiejętności społecznych, a także ukończą kursy zawodowe.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu przy realizacji projektu pełni funkcję Instytucji Wdrażającej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego