„Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia”

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia”:

program zakłada aktywizację 62 osób bezrobotnych z terenu powiatu mogileńskiego w okresie od 30.10.2023 r. do 31.12.2025 r.

W załączeniu plakat informacyjny: