Nabór wniosków w ramach programu Rehabilitacja 25 plus – informacja PFRON

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją programu „Rehabilitacja 25 plus’, Oddział Kujawsko-Pomorski PFRON zachęca wszystkie podmioty prowadzące Ośrodki Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawcze oraz Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w pilotażowym programie „Rehabilitacja 25 plus” w nowym roku szkolnym 2020/2021, trwającym od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. Wnioski należy składać w tutejszym Oddziale PFRON od 22 czerwca 2020 r. do 5 sierpnia 2020 r.

Adresatami programu są placówki edukacyjne działające na podstawie ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, a beneficjentami są absolwenci tych placówek, którzy poprzez udział w programie, otrzymają możliwość skorzystania ze wsparcia polegającego na całodziennych usługach opiekuńczych, aktywizacji w sferze fizycznej, intelektualnej, społecznej i zawodowej. Uczestnikami programu są niezatrudnione dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej).

Zarząd PFRON ustalił stawkę osobową przypadającą na jednego beneficjenta programu miesięcznie w wysokości 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych).

Program oraz procedury realizacji programu dostępne są na stronie internetowej PFRON w zakładce „Programy i zadania PFRON”.