Projekt „Aktywizacji młodzieży NEET”- Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT w Lublinie zwraca się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej informacji, dotyczącej realizacji Projektu aktywizacji zawodowej „Aktywizacja młodzieży NEET”.
Projekt skierowany jest do o osób młodych do 29 r.ż. zamieszkujących województwo Kujawsko-Pomorskie, które nie pracują i nie uczestniczą w kształceniu.

W ramach szkoleń oferujemy:

 • Bezpłatne kursy i szkolenia
 • Stypendium szkoleniowe,
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i staż,
 • Catering na zajęciach szkoleniowych,
 • Badania lekarskie,
 • Ubezpieczenie NNW,
 • Wsparcie doradcy zawodowego,
 • Wsparcie pośrednika pracy,
 • Płatny staż zawodowy.

Szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałami Uczestnika Projektu. Proponujemy szkolenia m.in. w tematyce:

 • Kosmetyczka,
 • Sprzedawca,
 • Pracownik biurowy,
 • Pracownik ds. księgowości z rachunkowością,
 • Operator koparko-ładowarki kl.III,
 • Operator ładowarki jednonaczyniowej kl.III,
 • Operator koparki jednonaczyniowej kl.III,
 • Pracownik gospodarczy,
 • Magazynier z obsługą wózków jezdniowych napędzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli gazowych propan-butan.

W załącznikach przesyłamy plakat Projektu oraz informacje do opublikowania na stronie internetowej.

Bliższych informacji na temat kursów i szkoleń oraz współpracy w ramach Projektu udziela Biuro Projektu Instytutu Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT w Inowrocławiu przy ul. Dworcowej 65, pokój nr.10 – I pietro.

Kontakt – Tel: 600 134 650
e-mail: a.holodniak@ekspert-kujawy.pl
k.parczewska@ekspert-kujawy.pl
m.stefanska@ekspert-kujawy

 

plakat