Uchwała Nr VIII/40/15 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 26 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr VIII/40/15 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2015-2020.

Uchwała w sprawie przyjęcia programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2015-2020

Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2015-2020