Powiatowy Piknik Rodzicielstwa Zastępczego 24.06.2023 r.