Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Wyjątkowa RODZINA na zastępstwo”

Dnia 26 maja br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mogilnie przy ulicy Narutowicza 1, w gabinecie Starosty Mogileńskiego Pana Tomasza Krzesińskiego, został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pn. „Wyjątkowa RODZINA na zastępstwo”, którego organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie, pod honorowym patronatem Starosty Mogileńskiego.

Konkurs ogłoszony został w kwietniu br., a jego celem było prowadzenie działań związanych z promowaniem pozytywnego wizerunku rodzicielstwa zastępczego; promocja obchodów „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” w Powiecie Mogileńskim; spojrzenie na „rodziny zastępcze” oczami dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Mogileńskiego, pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników, popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło 21 prac, wykonanych z ogromną starannością i ukazujących barwną dziecięcą wyobraźnię. Okazało się, że zawsze możemy liczyć na nasze wspaniałe dzieci.

Prace oceniali:

  1. Krzesiński Tomasz – Starosta Mogileński,
  2. Łaganowski Jerzy – Wicestarosta Mogileński
  3. Szulc Agnieszka – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie
  4. Robert Musidłowski – Przewodniczący Rady Powiatu Mogileńskiego
  5. Owsińska Edyta – pracownik Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Promocji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Starostwa Powiatowego w Mogilnie,

Komisja konkursowa miała niezwykle trudne zadanie, ponieważ każda z prac była piękna i niepowtarzalna. Wszystkie wzbudziły zachwyt Komisji, a ich autorzy zasługują na pochwałę i uznanie.

Spośród wszystkich prac dzieci, wybrano po trzy zwycięskie, w dwóch kategoriach wiekowych.

Laureatami konkursu zostali:

  1. W kategorii do 10 roku życia:

I miejsce Magdalena lat 10.

II miejsce Emilia lat 7

III miejsce Jan lat 9

pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienie: Julia l. 7, Laura l. 6, Janusz l. 6, Julia l. 6, Nadia l. 4, Julia l. 10, Vanessa l. 9

  1. W kategorii powyżej 10 roku życia:

I miejsce Wiktor lat 13

II miejsce Julia lat 12

III miejsce Kamil lat 14

pozostali uczestnicy: Natalia l. 12, Marcelina l. 11, Maja l. 12, Faustyna l. 13, Mikołaj l. 14,       Jakub l. 17, Marcelina l. 14, Oliwia l. 11

Wszystkie dzieci, które wzięły udział w konkursie otrzymają atrakcyjne nagrody, których uroczyste wręczenie nastąpi w dniu 24 czerwca 2023 r. w Gozdaninie podczas Powiatowego Pikniku Rodzicielstwa Zastępczego.

Dziękujemy wszystkim dzieciom oraz ich opiekunom, którzy podjęli się tego wyzwania i wykonali pracę plastyczną. Dzieci zaskoczyły nas pomysłowością oraz kreatywnością. Podziękowania kierujemy również do wszystkim pracowników PCPR w Mogilnie i Starostwa Powiatowego w Mogilnie zaangażowanym w organizację konkursu.

Dziękujemy za pomoc, życzliwość i ofiarność.